Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,997,296

 Ứng dụng phần mềm R trong kinh tế lượng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoàng Nhật Quy
Nơi đăng: Hội thảo Quốc gia CITA 2018; Số: 7;Từ->đến trang: 247 - 254;Năm: 2018
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
R là một phần mềm dùng cho phân tích thống kê và vẽ biểu đồ được khởi xướng bởi R. Ihaka và R. Gentleman năm 1996 [1]. Ý tưởng này được giới thống kế học ủng hộ và tập trung phát triển R thành một ngôn ngữ máy tính đa năng và hoàn toàn miễn phí [3]. Đặc điểm này cùng với công năng tốt nên R ngày càng được sử dụng phổ biến trong nhiều lĩnh vực. Bài báo này nhằm giới thiệu ứng dụng của R để ước lượng và phân tích bài toán hồi quy trong kinh tế lượng – một lĩnh vực cũng đang rất thời sự trong kinh tế học.
ABSTRACT
In this note, we show the application of the R software in econometrics.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn