Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,972,034

 Lý thuyết đa thế vị và hình học phức
Chủ nhiệm:  GS. TSKH. Phạm Hoàng Hiệp; Thành viên:  TS. Hoàng Nhật Quy
Số: 101.02.2014.01 ; Năm hoàn thành: 2016; Đề tài cấp Bộ trọng điểm; Lĩnh vực: Tự nhiên
Đề tài nghiên cứu và công bố một số kết quả mới về lý thuyết đa thế vị và hình học phức

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn