Trịnh Hồng Vi
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 28506 lượt người xem
Họ và tên:  Trịnh Hồng Vi
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  01/04/1990
Nơi sinh: Đại Lộc - Quảng Nam
Quê quán Đại Phong - Đại Lộc - Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Xây dựng dân dụng & Công Nghiệp; Tại: Đại Học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ - Kỹ thuật; Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
Học vị: Thạc sĩ; năm: 17; Chuyên ngành: Kỹ thuật công trình xây dựng; Tại: Đại Học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Xây dựng
Lĩnh vực NC: Kết cấu Bê tông cốt thép Kết cấu thép
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 704 Phan Đình Phùng - TP. Kon Tum
Điện thoại: ; Mobile: 0931.626.629
Email: hongvi08x1a@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Năm 2013 Làm việc tại công ty cổ phần Dinco
- Năm 2014-2016: Làm việc tại công ty cổ phần ACC-243
- Năm 2016-Nay: Giảng dạy tại Đại Học Đà Nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: ĐÁNH GIÁ ỔN ĐỊNH MÁI DỐC CÁC TUYẾN ĐƯỜNG ĐÈO TẠI KON TUM TRONG MÙA MƯA THEO LÝ THUYẾT ĐỘ TIN CẬY. Chủ nhiệm: ThS. Trịnh Hồng Vi - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum. Thành viên: ThS. Nguyễn Văn Linh - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum. Mã số: PH-2016-05. Năm: 2017. (Jun 30 2020 4:06PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: KHẢO SÁT SỰ LÀM VIỆC CHỊU XOẮN HOẶC KÉO XOẮN ĐỒNG THỜI CỦA LIÊN KẾT NỐI ỐNG THÉP TRÒN DÙNG MẶT BÍCH VÀ BU LÔNG. Tác giả: ThS. Trịnh Hồng Vi - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon TumTS. Lê Anh Tuấn - Đại Học Bách Khoa. Tạp chí xây dựng. Số: 6. Trang: 50-55. Năm 2017. (Jun 30 2020 3:57PM)
[2]Bài báo: Đánh giá ổn định mái dốc nền đường tại Kon Tum theo lý thuyết độ tin cậy. Tác giả: ThS. Trịnh Hồng Vi - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum ThS. Nguyễn Văn Linh - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum. Thông tin Khoa học công nghệ tỉnh Kon Tum. Số: 04. Trang: 41-46. Năm 2017. (Jun 30 2020 4:02PM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Cơ học kết cấu II
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2017 SInh viên ngành Kỹ thuật xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Xây dựng cầu đường, Kinh tế xây dựng)  Đại Học Đà Nẵng
[2]Kết cấu Thép I
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2017 SInh viên ngành Kỹ thuật xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Xây dựng cầu đường, Kinh tế xây dựng)  Đại Học Đà Nẵng
[3]Sức bền vật liệu
Ngành: Xây dựng
 2016 SInh viên ngành Kỹ thuật xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Xây dựng cầu đường, Kinh tế xây dựng)  Đại Học Đà Nẵng
[4]Cơ học kết cấu I
Ngành: Xây dựng
 2016 SInh viên ngành Kỹ thuật xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Xây dựng cầu đường, Kinh tế xây dựng)  Đại Học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn