Đậu Thị Hòa
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 30642 lượt người xem
Họ và tên:  Đậu Thị Hòa
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  02/03/1957
Nơi sinh: Thanh Hà, Thanh Ba, Phú Thọ
Quê quán Thanh Ha, Thanh Ba, Phú Thọ
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Địa lý; Tại: Đại học Sư phạm Việt Bắc
Đơn vị công tác: Khoa Địa lý; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Tiến sĩ; năm: ; Chuyên ngành: PP dạy học Địa lý; Tại: Đại học sư phạm Hà Nội
Chức danh KH:  Phó Giáo sư; công nhận năm: 2011
Dạy CN: Địa lý tự nhiên Việt Nam, Lí luận dạy học Địa lý, Giáo dục môi trường
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh
Địa chỉ liên hệ: 451 Tôn Đức Thắng, Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0905492380
Email: hoaspdn.57@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 


ĐẬU THỊ HOÀ, Giảng viên chính, Tiến sĩ.


Sinh năm 1957 tại Phú Thọ.


Tốt nghiệp đại học tại Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc (1979); thạc sĩ (1982), tiến sĩ (1995) tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.


Giảng viên Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc (1979–1980). Giảng viên Khoa Sử-Địa, Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam-Đà Nẵng (1982–1994), Tổ trưởng Bộ môn Địa lý (1985–1989), Phó Chủ nhiệm Khoa (1992–1994). Giảng viên Khoa Sử-Địa (1995–2005) và Khoa Địa lý (từ 2005 đến nay), Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng; Phó Trưởng Khoa Sử-Địa (1992–2004); Tổ trưởng Bộ môn (2005 – 2009).  


Giảng dạy các chuyên ngành: Phương pháp giảng dạy Địa lý, Địa lý tự nhiên Việt Nam; Môi trường và Giáo dục môi trường.

Hướng nghiên cứu chính: Khoa học Giáo dục, Khoa học Địa lý, Khoa học Môi trường.

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu phương pháp xây dựng và sử dụng Bản đồ tư duy trong dạy học các học phần Địa lí tự nhiên Việt Nam ở trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: PGS.TS. Đậu Thị Hòa. Thành viên: CN. Hoàng Thị Diệu Hương, Giảng viên khoa Địa líCN. Nguyễn Viết Hải Hiệp, Giảng viên khoa Địa lí. Mã số: Đ2012-03-21. Năm: 2012. (Jan 21 2013 10:25PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng câu hỏi tự luận, trắc nghiệm cho các học phần về lý luận dạy học địa lý, địa lý kinh tế xã hội thế giới, giáo dục dân số và môi trường, quan hệ quốc tế. Chủ nhiệm: Đậu Thị Hòa. Thành viên: Hoàng Thị Diệu Huyền. Mã số: T2011-ĐN03-26. Năm: 2011. (Dec 17 2011 6:30AM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng hệ thống câu hỏi tự luận cho các học phần Địa lý tự nhiên Việt Nam và Địa lý tự nhiên các lục địa. Chủ nhiệm: TS. Đậu Thị Hòa. Thành viên: Ths. Hồ Phong, Giảng viên khoa Địa lý, trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Mã số: T2010-03-46. Năm: 2010. (Feb 17 2011 9:49PM)
[4] Đề tài cấp Bộ: Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm dùng trong dạy học địa lý lớp 10 cải cách giáo dục ở trường Trung học phổ thông nhằm nâng cao năng lực dạy học cho sinh viên sư phạm địa lý. Chủ nhiệm: TS. Đậu Thị Hòa. Thành viên: Hoàng Thị Thùy, giáo viên trường THPT Hoàng Hoa Thám, thành phố Đà Nẵng. Mã số: B2005 - 16 - 38. Năm: 2005. (Feb 16 2011 11:09PM)
[5] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu hiện trạng phát triển và đề xuất các biện pháp định hướng đổi mới cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác và bảo vệ môi trường ở các xã vùng đồi núi huyện Hòa Vang-Đà Nẵng. Chủ nhiệm: TS. Đậu Thị Hòa. Mã số: B2002-16-13. Năm: 2003. (Dec 31 2010 10:05AM)
[6] Đề tài cấp Bộ trọng điểm: Giáo dục môi trường qua một số môn học ở Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: TS. Hoàng Thị Lan Phương. Thành viên: TS. Đậu Thị Hòa (Tham gia nghiên cứu và viết phần GDMT cho sinh viên Sư phạm Địa lí). Mã số: B2000-III-16-TĐ. Năm: 2002. (Dec 31 2010 10:05AM)
[7] Đề tài cấp Bộ trọng điểm: Ứng dụng công nghệ thông tin đổi mới phương pháp giảng dạy và nâng cao chất lượng dạy và học môn Sử - Địa địa phương. Chủ nhiệm: TS. Lê Văn Sơn. Thành viên: TS. Đậu Thị Hòa (Tham gia nghiên cứu và viết giáo trình điện tử phần Địa lí địa phương). Mã số: B2000-16-26-TĐ. Năm: 2000. (Dec 31 2010 10:05AM)
[8] Đề tài Khác: Thực trạng môi trường ở các trường phổ thông trong tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng và ảnh hưởng của nó đến việc đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội. Chủ nhiệm: TS. Đậu Thị Hòa. Thành viên: TS. Nguyễn Tấn Lê, giảng viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Ths. Nguyễn Văn Đoàn, giảng viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Mã số: VNHL-VNRP-1997. Năm: 1998. (Dec 31 2010 10:05AM)
[9] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu tác động của hoạt động sản xuất đến môi trường địa phương Đà Nẵng để đưa vào bài dạy Địa lí kinh tế xã hội Việt Nam nhằm giáo dục môi trường cho học sinh lớp 9. Chủ nhiệm: TS. Đậu Thị Hòa. Thành viên: . Mã số: B96-16-01. Năm: 1998. (Dec 31 2010 10:05AM)
[10] Đề tài cấp Thành phố: Xác định nội dung và phương pháp giáo dục môi trường qua một số môn học ở trường phổ thông cơ sở. Chủ nhiệm: Bùi Công Minh. Thành viên: TS. Đậu Thị Hòa (Thành viên tham gia nghiên cứu và viết phần GDMT qua môn Địa lí). Mã số: QNĐN-1995. Năm: 1995. (Dec 31 2010 10:05AM)
[11] Đề tài cấp Thành phố: Giáo dục bảo vệ môi trường địa phương (Quảng Nam- Đà Nẵng) qua bộ môn Địa lý tự nhiên Việt Nam (lớp 8) ở trường phổ thông cấp 2 trong tỉnh. Chủ nhiệm: TS. Đậu Thị Hòa. Thành viên: . Mã số: QNĐN-1989. Năm: 1989. (Dec 31 2010 10:05AM)
[12] Đề tài cấp Bộ: Việc vận dụng những phương pháp tối ưu để phát triển tư duy của học sinh dựa vào một số bài trong sách giáo khoa địa lí lớp 7 Cải Cách Giáo Dục. Chủ nhiệm: TS. Đậu Thị Hòa. Mã số: B1987-CCGD. Năm: 1987. (Dec 31 2010 10:05AM)
[13] Đề tài cấp Bộ: Với chương trình và sách giáo khoa mới, thì phương thức bồi dưỡng giáo viên ở địa phương tiến hành như thế nào để đạt hiệu quả cao. Chủ nhiệm: TS. Đậu Thị Hòa. Thành viên: . Mã số: B1986-CCGD. Năm: 1986. (Dec 31 2010 10:05AM)
[14] Đề tài cấp Bộ: Điều tra tình hình sử dụng bản đồ, biểu đồ trong giảng dạy địa lí lớp 6 và những đề xuất trong giảng dạy địa lí lớp 6 Cải Cách Giáo Dục. Chủ nhiệm: TS. Đậu Thị Hòa. Mã số: B1985-CCGD. Năm: 1985. (Dec 31 2010 10:05AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: PHƯƠNG PHÁP RÈN LUYỆN KĨ NĂNG ĐỌC VÀ VẼ LÁT CẮT ĐỊA HÌNH CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN VIỆT NAM Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG . Tác giả: PGS.TS. Đậu Thị Hòa, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Tạp chí Giáo dục. Số: 326 (kì 2/tháng 1). Trang: 59 - 61. Năm 2014. (Aug 16 2014 9:29AM)
[2]Bài báo: THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CHO SINH VIÊN TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN VIỆT NAM Ở KHOA ĐỊA LÍ, TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM . Tác giả: PGS.TS. Đậu Thị Hòa, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Tạp chí Giáo dục. Số: 340 (kì 2/tháng 8). Trang: 44 - 46. Năm 2014. (Aug 16 2014 9:35AM)
[3]Bài báo: PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TƯ DUY TRONG DẠY HỌC CÁC HỌC PHẦN ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN VIỆT NAM Ở KHOA ĐỊA LÍ, TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐHĐN. Tác giả: Đậu Thị Hòa, giảng viên khoa Địa lí, trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN. Tạp chí Khoa học và Giáo dục, trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 6 (01). Trang: 89 - 96. Năm 2013.
(Apr 11 2013 10:06AM)
[4]Bài báo: PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN SINH VIÊN XÂY DỰNG BẢN ĐỒ TƯ DUY TRONG HỌC TẬP CÁC HỌC PHẦN ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN VIỆT NAM Ở KHOA ĐỊA LÍ, TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM. Tác giả: Đậu Thị Hòa, Giảng viên khoa Địa lí, trường Đại học Sư phạm- ĐHĐN. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 12 (61). Trang: 50 - 55. Năm 2012. (Apr 11 2013 10:12AM)
[5]Bài báo: Phương pháp hướng dẫn sinh viên xây dựng Bản đồ tư duy trong học tập các học phần Địa lí tự nhiên Việt Nam ở khoa Địa lí, trường Đại học Sư phạm. Tác giả: Đậu Thị Hòa, Giảng viên khoa Địa lí, trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: 12 (61). Trang: 50 - 55. Năm 2012.
(Apr 11 2013 9:57AM)
[6]Bài báo: Một số phương pháp giáo dục môi trường cho học sinh Tiểu học mang lại hiệu quả giáo dục cao. Tác giả: PGS.TS. Đậu Thị Hòa, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Giáo dục
marriage affairs open i want an affair
. Số: 297 (kì 1/tháng 11). Trang: 42- 44. Năm 2012.
(Aug 16 2014 9:49AM)
[7]Bài báo: Tổ chức hướng dẫn sinh viên sư phạm sử dụng một số kĩ thuật dạy học tiên tiến trong dạy học địa lí ở trường Trung học phổ thông. Tác giả: Đậu Thị Hòa
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 7(56). Trang: 104-110. Năm 2012. (Jan 21 2013 10:06PM)
[8]Bài báo: Một số phương pháp giáo dục môi trường cho học sinh tiểu học đem lại hiệu quả giáo dục cao. Tác giả: Đậu Thị Hòa
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Giáo dục. Số: 297, kì1. Trang: 42-44. Năm 2012. (Jan 21 2013 10:13PM)
[9]Bài báo: Một số kinh nghiệm về đổi mới phương pháp dạy học qua 5 năm thực hiện đào tạo theo học chế tín chỉ ở khoa Địa lí, trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Đậu Thị Hòa. Tạp chí Khoa học và Giáo dục, trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN. Số: 1 (01). Trang: 102-109. Năm 2011. (Jan 21 2013 9:48PM)
[10]Bài báo: Phương pháp hướng dẫn học sinh tự học với kênh chữ trong sách giáo khoa địa lí lớp 10. Tác giả: TS. Đậu thị Hòa, Ths. Trần Thị Phượng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 1(42). Trang: 202-207. Năm 2011. (Jan 21 2013 9:54PM)
[11]Bài báo: Vận dụng phương pháp dạy học theo dự án để dạy các học phần Tài nguyên khoáng sản, khí hậu, đất, nước và ô nhiễm môi trường ở khoa Địa lí, trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Đậu Thị Hòa. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 2(43). Trang: 143-150. Năm 2011. (Jan 21 2013 10:00PM)
[12]Bài báo: Phương pháp hướng dẫn học sinh đọc sách giáo khoa trong dạy học địa lí 10 nhằm mang lại hiệu quả dạy học. Tác giả: TS. Đậu Thị Hòa, Giảng viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng Ths. Trần Thị Phượng, Giáo viên trường THPT Thái Phiên, tp Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Giáo dục. Số: Số 257. Trang: 52 - 54. Năm 2011. (Mar 20 2011 10:47AM)
[13]Bài báo: Phương pháp rèn luyện kĩ năng tự học cho sinh viên Địa lý trong dạy học học phần địa lý tự nhiên Việt Nam. Tác giả: TS. Đậu Thị Hòa, Giảng viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Số: Số 4 (39). Trang: 78 - 82. Năm 2010.
(Feb 24 2011 1:31PM)
[14]Bài báo: Sử dụng sơ đồ hóa trong dạy học địa lý lớp 7 nhằm phát triển tư duy liên hệ cho học sinh. Tác giả: TS. Đậu Thị Hòa, Giảng viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Giáo dục
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: Số 252. Trang: 34 - 36. Năm 2010.
(Feb 24 2011 1:34PM)
[15]Bài báo: Những vấn đề về đổi mới phương pháp dạy học trong quá trình đào tạo theo học chế tín chỉ tại Khoa Địa Lý, trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng – Đại học Đà Nẵng. Tác giả: TS. Đậu Thị Hòa, Giảng viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: Số 5 ( 34). Trang: 109 - 114. Năm 2009. (Feb 24 2011 1:02PM)
[16]Bài báo: Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy học phần "Lí luận dạy học địa lí" nhằm phát huy năng lực tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên sư phạm địa lí. Tác giả: Đậu Thị Hòa. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 2 (25). Trang: 98-103. Năm 2008. (Jan 20 2013 10:34PM)
[17]Bài báo: Phương pháp sử dụng phiếu học tập trong dạy học địa lý lớp 10 nhằm phát huy tính tích cực và độc lập của học sinh. Tác giả: TS. Đậu Thị Hòa, Giảng viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Tạp chí Giáo dục
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: Số 195. Trang: 35 - 37. Năm 2008.
(Feb 20 2011 10:04PM)
[18]Bài báo: Đổi mới hình thức, phương pháp kiểm tra đánh giá là nhân tố quan trọng để phát triển tư duy độc lập sáng tạo và đổi mới phương pháp học tập trong sinh viên địa lí, trường Đại họa Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Tác giả: TS. Đậu Thị Hòa, Giảng viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng.. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Số: số 1(18). Trang: 81 - 84. Năm 2007.
(Feb 19 2011 9:10AM)
[19]Bài báo: Xây dựng phiếu học tập dùng trong dạy học trên lớp môn Địa lý lớp 10 Trung học phổ thông. Tác giả: TS. Đậu Thị Hòa, Giảng viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Tạp chí Giáo dục. Số: Số 168. Trang: 30 - 32. Năm 2007. (Feb 20 2011 9:50PM)
[20]Bài báo: Sử dụng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm nhằm kiểm tra đánh giá hoạt động nhận thức của học sinh trong dạy học địa lý ở trường phổ thông. Tác giả: TS. Đậu Thị Hòa, Giảng viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học - Đại học Sư phạm Hà Nội
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: Số đặc biệt - Kỷ niệm 50 năm thành lập khoa Địa lý. Trang: 278 - 284. Năm 2006.
(Feb 28 2011 5:07PM)
[21]Tham luận: Tiểu luận, bài tập lớn, chuyên luận môn học là những hình thức kiểm tra thúc đẩy quán trình tự học, tự nghiên cứu và đánh giá được năng lực tư duy độc lập, sáng tạo của sinh viên. Tác giả: TS. Đậu Thị Hòa, Giảng viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Kỉ yếu Hội thảo khoa học "Đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá trong dạy học" - Trường ĐHSP - Đại học Huế. Trang: 53 - 58. Năm 2005. (Feb 28 2011 4:52PM)
[22]Tham luận: Một số suy nghĩ về mối quan hệ giữa khai thác sử dụng tài nguyên thiên nhiên với kinh tế và môi trường ở Duyên hải miền Trung. Tác giả: TS. Đậu Thị Hòa, Giảng viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Kỉ yếu Hội thảo khoa học "Địa lý học- Những vấn đề kinh tế xã hội và môi trường trong quá trình CNH, HĐH " - Trường ĐHSP thành phố Hồ Chí Minh
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Trang: 184 - 192. Năm 2004.
(Feb 28 2011 4:12PM)
[23]Tham luận: Mối quan hệ giữa nội dung và phương pháp trong việc lựa chọn phương pháp dạy học địa lý lớp 7 cải cách giáo dục. Tác giả: TS. Đậu Thị Hòa, Giảng viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Kỉ yếu Hội thảo khoa học Trường ĐHSP - Đại học Đà Nẵng. Trang: 86 - 90. Năm 2004. (Feb 28 2011 4:21PM)
[24]Tham luận: Tiềm năng và hiện trạng tình hình kinh tế trang trại trên địa bàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Tác giả: TS. Đậu Thị Hòa, Giảng viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Kỉ yếu Hội nghị khoa học lần thứ 3 - Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Trang: 601 - 606. Năm 2004.
(Feb 28 2011 4:41PM)
[25]Tham luận: Sinh viên nghiên cứu khoa học - Đó chính là con đường của sự tìm tòi độc lập và sáng tạo. Tác giả: Đậu Thị Hòa, Giảng viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Kỉ yếu Hội thảo khoa học "Phương pháp dạy và học địa lý" - Khoa Địa lý, Trường ĐHSP - Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons open free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Trang: 25 - 34. Năm 2004.
(Feb 28 2011 8:26PM)
[26]Tham luận: Nội dung và phương pháp giáo dục môi trường cho sinh viên sư phạm ngành Địa lý thông qua một số môn học. Tác giả: TS. Đậu Thị Hòa, Giảng viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Kỉ yếu Hội thảo khoa học toàn quốc lần thứ IV về "Nâng cao chất lượng đào tạo"
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Trang: 1990 - 1996. Năm 2003.
(Feb 28 2011 11:24AM)
[27]Tham luận: Cải tiến phương pháp dạy học truyền thống để phát triển tư duy địa lý cho học sinh trong dạy học địa lý ở trường phổ thông nhằm thực hiện yêu cầu của cải cách giáo dục. Tác giả: TS. Đậu Thị Hòa, Giảng viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Kỉ yếu Hội thảo khoa học "Đổi mới phương pháp dạy học địa lý - Thách thức và giải pháp" - Trường ĐHSP - Đại học Huế. Trang: 37 - 45. Năm 2003. (Feb 28 2011 3:22PM)
[28]Tham luận: Đổi mới phương pháp dạy học địa lý trong trường sư phạm: mục đích - biện pháp - điều kiện. Tác giả: TS. Đậu Thị Hòa, Giảng viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Kỉ yếu Hội thảo khoa học "Đổi mới phương pháp dạy học" - Trường ĐHSP - Đại học Đà Nẵng. Trang: 75 - 81. Năm 2001. (Feb 28 2011 3:27PM)
[29]Tham luận: Khai thác tiềm năng du lịch Duyên hải miền Trung nhằm phục vụ sự nghiệp Công nhiệp hóa, Hiện đại hóa. Tác giả: TS. Đậu Thị Hòa, Giảng viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Kỉ yếu Hội thảo Quốc tế về chiến lược phát triển KT - XH miền Trung Việt Nam (PROCEEDINGS INTERNATIONNAL CONFERENCE ON "Socio-Economic strategies for Central Viet Nam at the dawn of the twenty-first century")
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Trang: 209 - 216. Năm 2000.
(Feb 28 2011 10:06AM)
[30]Tham luận: Mối quan hệ giữa chương trình đào tạo giáo viên và chất lượng đào tạo, chất lượng giảng dạy của giáo sinh khi ra trường. Tác giả: TS. Đậu Thị Hòa, Giảng viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Kỉ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia về "Nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên" - Thành phố Thái Nguyên. Trang: 56 - 60. Năm 2000. (Feb 28 2011 10:58AM)
[31]Bài báo: Vận dụng phương pháp dạy học truyền thống để phát triển tư duy độc lập sáng tạo cho học sinh trong dạy học địa lý ở trường phổ thông. Tác giả: TS. Đậu Thị Hòa, Giảng viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Thông báo Khoa học trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Số: Số: 3. Trang: 40 - 47. Năm 2000. (Feb 19 2011 8:33AM)
[32]Bài báo: Nghiên cứu tác động của hoạt động sản xuất đến môi trường địa phương Đà Nẵng để đưa vào bài dạy Địa lí kinh tế Việt Nam nhằm giáo dục môi trường cho học sinh lớp 9. Tác giả: TS. Đậu Thị Hòa, Giảng viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Thông báo Khoa học trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Số: số 2. Trang: 50 - 55. Năm 1998. (Feb 18 2011 10:09AM)
[33]Tham luận: Đổi mới phương pháp dạy học và những điều kiện khả thi để thực hiện sự đổi mới. Tác giả: TS. Đậu Thị Hòa, Giảng viên trường Đại Học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Kỉ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia các trường Đại học Sư phạm - Thành phố Vinh. Trang: 154 - 156. Năm 1998. (Feb 26 2011 3:32PM)
[34]Tham luận: Môi trường trường học - Mối quan hệ giữa môi trường trường học và sự phát triển toàn diện của học sinh. Tác giả: TS. Đậu Thị Hòa, Giảng viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Kỉ yếu Hội nghị khoa học môi trường toàn quốc. Trang: 90 - 91. Năm 1998. (Feb 26 2011 3:59PM)
[35]Tham luận: Môi trường trường học - Một vấn đề cần báo động. Tác giả: TS. Đậu Thị Hòa, Giảng viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Kỉ yếu Hội thảo khoa học "Môi trường trường học" thuộc chương trình nghien cứu VNRP. Trang: 4 -7. Năm 1997. (Feb 26 2011 9:51AM)
[36]Tham luận: Giáo dục môi trường là một trong những nhiệm vụ chiến lược của khu công nghiệp Dung Quất. Tác giả: Đậu Thị Hòa. Kỉ yếu Hội thảo Quốc tế về Dung Quất - Đà Nẵng - Việt Nam (The Dung Quat International Cnference)
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Trang: 229 - 233. Năm 1997.
(Feb 26 2011 11:24AM)
[37]Bài báo: Việc kết hợp các bộ môn trong công tác ngoại khóa nhằm giáo dục bảo vệ môi cho học sinh phổ thông. Tác giả: TS. Đậu Thị Hòa, Giảng viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Thông báo Khoa học trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: số 4. Trang: 38 - 40. Năm 1995.
(Feb 18 2011 9:55AM)
[38]Bài báo: Những di tích lịch sử ở Quảng Nam - Đà Nẵng cần được bảo vệ và trùng tu. Tác giả: TS. Đậu Thị Hòa, Giảng viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng và Ths. Nguyễn Văn Đoàn, Giảng viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội. Số: số 3. Trang: 53 - 55. Năm 1994. (Feb 18 2011 9:38AM)
[39]Bài báo: Hiện trạng rừng và bảo vệ rừng ở Quảng Nam - Đà Nẵng. Tác giả: TS. Đậu Thị Hòa, Giảng viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng và TS. Nguyễn Tấn Lê, Giảng viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Tạp chí Thông tin môi trường
marriage affairs open i want an affair
. Số: số 1. Trang: 7 - 8. Năm 1994.
(Feb 18 2011 9:24AM)
[40]Bài báo: Tác dụng của câu lạc bộ địa lý trong việc giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh. Tác giả: TS. Đậu Thị Hòa, Giảng viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Tạp chí Nghiên cứu giáo dục. Số: số 8. Trang: 29 -32. Năm 1993. (Feb 18 2011 9:17AM)
[41]Bài báo: Một số vấn đề về môi trường và bảo vệ môi trường ở thành phố Đà Nẵng và một số thị xã, thị trấn lân cận. Tác giả: TS. Đậu Thị Hòa, Giảng viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Tạp chí Thông tin môi trường. Số: số 2. Trang: 9 -10. Năm 1993. (Feb 18 2011 8:58AM)
[42]Bài báo: Sử dụng thực tế môi trường địa phương để lồng vào bộ môn Địa lý nhằm giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh phổ thông. Tác giả: TS. Đậu Thị Hòa, Giảng viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Thông báo khoa học trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam Đà Nẵng. Số: số 2. Trang: 21 - 24. Năm 1993. (Feb 18 2011 9:08AM)
[43]Bài báo: Về giáo dục bảo vệ môi trường qua giảng dạy địa lý ở trường phổ thông. Tác giả: TS. Đậu Thị Hòa, Giảng viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Tạp chí Nghiên cứu giáo dục
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: Số 5. Trang: 29 - 30. Năm 1992.
(Feb 18 2011 8:33AM)
[44]Bài báo: Giáo dục bảo vệ môi trường qua môn Địa lý cho học sinh phổ thông. Tác giả: TS. Đậu Thị Hòa, Giảng viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 1. Số: số 5. Trang: 68 - 70. Năm 1992. (Feb 18 2011 8:44AM)
[45]Bài báo: Việc kết hợp giáo dục dân số và giáo dục bảo vệ môi trường trong giảng dạy các môn học ở trường phổ thông. Tác giả: TS. Đậu Thị Hòa và TS. Nguyễn Tấn Lê, Giảng viên trường Đại học sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Tạp chí Giáo dục dân số và kế hoạch hóa gia đình. Số: số 2. Trang: 29 - 31. Năm 1992. (Feb 18 2011 8:20AM)
  
 Sách và giáo trình
(Dec 31 2010 10:06AM)(Dec 31 2010 10:06AM)(Aug 16 2014 10:00AM)(Dec 31 2010 10:06AM)
[1]Giáo dục dân số và môi trường qua môn địa lí
Chủ biên: PGS.TS. Đậu Thị Hòa, Khoa Địa lí, Trường ĐHSP - ĐHĐN. Đồng tác giả: . Nơi XB: Đại học Sư phạm - ĐHĐN. Năm 2014.
[2]Lí luận dạy học Địa lí Chủ biên: PGS.TS. Đậu Thị Hòa, Khoa Địa lí, Trường ĐHSP - ĐHĐN. Nơi XB: Trường Đị học Sư - Đại học Đà Nẵng. Năm 2014.
[3]Giao dục môi trường qua môn Địa lí
Chủ biên: TS. Đậu Thị Hòa, Khoa Địa lí, Trường ĐHSP - ĐHĐN. Nơi XB: Đại học Đà Nẵng. Năm 2003.
[4]Giáo dục môi trường địa phương thông qua môn Địa lí Việt Nam. Chủ biên: Đậu Thị Hòa. Nơi XB: Giáo dục. Năm 1999.
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Đinh Thị Trà Giang
Đề tài: Xác định các phương pháp dạy học địa lí lớp 10 theo chuẩn kiến thức, kĩ năng cho học sinh dân tộc ít người ở các trường THPT miền núi tỉnh Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế

 2010

 2011

[2]Hoàng Thục Hiền
Đề tài: Sử dụng một số kĩ thuật dạy học tiên tiến trong môn địa lí lớp 10 Trung học phổ thông

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế

 2010

 2011

[3]Phạm Thị Mai
Đề tài: Renf luyện kĩ năng liên hệ thực tế cho học sinh trong môn Địa lí lớp 12 Trung học phổ thông

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế

 2010

 2011

[4]Trần Thị Phượng
Đề tài: Phương pháp hướng dẫn học sinh tự học với sách giáo khoa địa lý 10 Trung học phổ thông

 Thạc sĩ

 Đại học Sư phạm - Đại học Huế

 2009

 2010

[5]Nguyễn Đức Hùng
Đề tài: Phương pháp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà trong dạy học địa lí lớp 11 THPT

 Thạc sĩ

 Đại học Sư phạm - Đại học Huế

 2008

 2009

[6]Nguyễn Long Sơn
Đề tài: Phương pháp sử dụng sơ đồ - Gráp trong dạy học địa lý 10 theo hướng phát huy tính tích cực học tập của học sinh

 Thạc sĩ

 Đại học sư phạm - Đại học Huế

 2008

 2009

[7]Nguyễn Đình Thám
Đề tài: Phương pháp sử dụng kết hợp máy vi tính với các phương tiện khác trong dạy học địa lý tự nhiên lớp 10

 Thạc sĩ

 Đại học Sư phạm - Đại học Huế

 2008

 2009

[8]Đinh Thị Ngọc Gái
Đề tài: Nghiên cứu cách kết hợp phương pháp dạy học truyền thống với phương pháp dạy học mới trong dạy học địa lý 11 thí điểm (Ban KHXH và NV) ở trường Trung học phổ thông

 Thạc sĩ

 Đại học Sư phạm - Đại học Huế

 2004

 2005

[9]Võ Ngọc Hoa
Đề tài: Giải pháp thực hiện xã hội hóa công tác giáo dục của ngành học mầm non trên địa bàn quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2004

 2005

  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Các chuyên đề về Tài nguyên - Môi trường - Con người
Ngành: Địa lý
 1995 Sinh viên Cao đẳng Sư phạm và Đại học Sư phạm. Hệ chính quy và tại chức  Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam - Đà Nẵng Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế
[2]Lí luận dạy học Địa lý
Ngành: Địa lý
 1983 Sinh viên Cao đẳng Sư phạm và Đại học Sư phạm Địa lý. Hệ chính quy và tại chức Học viên Cao học ngành Sư phạm Địa lý  Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam - Đà Nẵng Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế Trường Đại học Sư phạm - Quảng Nam
[3]Phương pháp dạy học Địa lý ở trường phổ thông
Ngành: Địa lý
 1983 Sinh viên Cao đẳng Sư phạm và Đại học Sư phạm Địa lý. Hệ chính quy và tại chức Học viên Cao học ngành Sư phạm Địa lý
walgreens prints coupons open free printable coupons
 Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam - Đà Nẵng Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế Trường Đại học Sư phạm - Quảng Nam
[4]Giáo dục môi trường
Ngành: Khoa học giáo dục
 1983 Sinh viên Ngành Sư phạm Địa lý, Tiểu học Sinh viên Ngành Cử nhân Địa lý
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam - Đà Nẵng Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế Trường Đại học Sư phạm - Quảng Nam
[5]Địa lý tự nhiên Việt nam
Ngành: Địa lý
 1979 Sinh viên Cao đẳng Sư phạm và Đại học Sư phạm. Hệ chính quy và tại chức
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
 Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc -Thái nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng Trường Cao Đẳng Sư phạm Quảng Nam - Đà Nẵng Trường Đại học Duy Tân - Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn