Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: PHƯƠNG PHÁP RÈN LUYỆN KĨ NĂNG ĐỌC VÀ VẼ LÁT CẮT ĐỊA HÌNH CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN VIỆT NAM Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG . Tác giả: PGS.TS. Đậu Thị Hòa, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Tạp chí Giáo dục. Số: 326 (kì 2/tháng 1). Trang: 59 - 61. Năm 2014. (Aug 16 2014 9:29AM)
[2]Bài báo: THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CHO SINH VIÊN TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN VIỆT NAM Ở KHOA ĐỊA LÍ, TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM . Tác giả: PGS.TS. Đậu Thị Hòa, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Tạp chí Giáo dục. Số: 340 (kì 2/tháng 8). Trang: 44 - 46. Năm 2014. (Aug 16 2014 9:35AM)
[3]Bài báo: PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TƯ DUY TRONG DẠY HỌC CÁC HỌC PHẦN ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN VIỆT NAM Ở KHOA ĐỊA LÍ, TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐHĐN. Tác giả: Đậu Thị Hòa, giảng viên khoa Địa lí, trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN. Tạp chí Khoa học và Giáo dục, trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 6 (01). Trang: 89 - 96. Năm 2013.
(Apr 11 2013 10:06AM)
[4]Bài báo: PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN SINH VIÊN XÂY DỰNG BẢN ĐỒ TƯ DUY TRONG HỌC TẬP CÁC HỌC PHẦN ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN VIỆT NAM Ở KHOA ĐỊA LÍ, TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM. Tác giả: Đậu Thị Hòa, Giảng viên khoa Địa lí, trường Đại học Sư phạm- ĐHĐN. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 12 (61). Trang: 50 - 55. Năm 2012. (Apr 11 2013 10:12AM)
[5]Bài báo: Phương pháp hướng dẫn sinh viên xây dựng Bản đồ tư duy trong học tập các học phần Địa lí tự nhiên Việt Nam ở khoa Địa lí, trường Đại học Sư phạm. Tác giả: Đậu Thị Hòa, Giảng viên khoa Địa lí, trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: 12 (61). Trang: 50 - 55. Năm 2012.
(Apr 11 2013 9:57AM)
[6]Bài báo: Một số phương pháp giáo dục môi trường cho học sinh Tiểu học mang lại hiệu quả giáo dục cao. Tác giả: PGS.TS. Đậu Thị Hòa, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Giáo dục
marriage affairs open i want an affair
. Số: 297 (kì 1/tháng 11). Trang: 42- 44. Năm 2012.
(Aug 16 2014 9:49AM)
[7]Bài báo: Tổ chức hướng dẫn sinh viên sư phạm sử dụng một số kĩ thuật dạy học tiên tiến trong dạy học địa lí ở trường Trung học phổ thông. Tác giả: Đậu Thị Hòa
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 7(56). Trang: 104-110. Năm 2012. (Jan 21 2013 10:06PM)
[8]Bài báo: Một số phương pháp giáo dục môi trường cho học sinh tiểu học đem lại hiệu quả giáo dục cao. Tác giả: Đậu Thị Hòa
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Giáo dục. Số: 297, kì1. Trang: 42-44. Năm 2012. (Jan 21 2013 10:13PM)
[9]Bài báo: Một số kinh nghiệm về đổi mới phương pháp dạy học qua 5 năm thực hiện đào tạo theo học chế tín chỉ ở khoa Địa lí, trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Đậu Thị Hòa. Tạp chí Khoa học và Giáo dục, trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN. Số: 1 (01). Trang: 102-109. Năm 2011. (Jan 21 2013 9:48PM)
[10]Bài báo: Phương pháp hướng dẫn học sinh tự học với kênh chữ trong sách giáo khoa địa lí lớp 10. Tác giả: TS. Đậu thị Hòa, Ths. Trần Thị Phượng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 1(42). Trang: 202-207. Năm 2011. (Jan 21 2013 9:54PM)
[11]Bài báo: Vận dụng phương pháp dạy học theo dự án để dạy các học phần Tài nguyên khoáng sản, khí hậu, đất, nước và ô nhiễm môi trường ở khoa Địa lí, trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Đậu Thị Hòa. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 2(43). Trang: 143-150. Năm 2011. (Jan 21 2013 10:00PM)
[12]Bài báo: Phương pháp hướng dẫn học sinh đọc sách giáo khoa trong dạy học địa lí 10 nhằm mang lại hiệu quả dạy học. Tác giả: TS. Đậu Thị Hòa, Giảng viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng Ths. Trần Thị Phượng, Giáo viên trường THPT Thái Phiên, tp Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Giáo dục. Số: Số 257. Trang: 52 - 54. Năm 2011. (Mar 20 2011 10:47AM)
[13]Bài báo: Phương pháp rèn luyện kĩ năng tự học cho sinh viên Địa lý trong dạy học học phần địa lý tự nhiên Việt Nam. Tác giả: TS. Đậu Thị Hòa, Giảng viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Số: Số 4 (39). Trang: 78 - 82. Năm 2010.
(Feb 24 2011 1:31PM)
[14]Bài báo: Sử dụng sơ đồ hóa trong dạy học địa lý lớp 7 nhằm phát triển tư duy liên hệ cho học sinh. Tác giả: TS. Đậu Thị Hòa, Giảng viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Giáo dục
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: Số 252. Trang: 34 - 36. Năm 2010.
(Feb 24 2011 1:34PM)
[15]Bài báo: Những vấn đề về đổi mới phương pháp dạy học trong quá trình đào tạo theo học chế tín chỉ tại Khoa Địa Lý, trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng – Đại học Đà Nẵng. Tác giả: TS. Đậu Thị Hòa, Giảng viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: Số 5 ( 34). Trang: 109 - 114. Năm 2009. (Feb 24 2011 1:02PM)
[16]Bài báo: Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy học phần "Lí luận dạy học địa lí" nhằm phát huy năng lực tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên sư phạm địa lí. Tác giả: Đậu Thị Hòa. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 2 (25). Trang: 98-103. Năm 2008. (Jan 20 2013 10:34PM)
[17]Bài báo: Phương pháp sử dụng phiếu học tập trong dạy học địa lý lớp 10 nhằm phát huy tính tích cực và độc lập của học sinh. Tác giả: TS. Đậu Thị Hòa, Giảng viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Tạp chí Giáo dục
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: Số 195. Trang: 35 - 37. Năm 2008.
(Feb 20 2011 10:04PM)
[18]Bài báo: Đổi mới hình thức, phương pháp kiểm tra đánh giá là nhân tố quan trọng để phát triển tư duy độc lập sáng tạo và đổi mới phương pháp học tập trong sinh viên địa lí, trường Đại họa Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Tác giả: TS. Đậu Thị Hòa, Giảng viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng.. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Số: số 1(18). Trang: 81 - 84. Năm 2007.
(Feb 19 2011 9:10AM)
[19]Bài báo: Xây dựng phiếu học tập dùng trong dạy học trên lớp môn Địa lý lớp 10 Trung học phổ thông. Tác giả: TS. Đậu Thị Hòa, Giảng viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Tạp chí Giáo dục. Số: Số 168. Trang: 30 - 32. Năm 2007. (Feb 20 2011 9:50PM)
[20]Bài báo: Sử dụng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm nhằm kiểm tra đánh giá hoạt động nhận thức của học sinh trong dạy học địa lý ở trường phổ thông. Tác giả: TS. Đậu Thị Hòa, Giảng viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học - Đại học Sư phạm Hà Nội
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: Số đặc biệt - Kỷ niệm 50 năm thành lập khoa Địa lý. Trang: 278 - 284. Năm 2006.
(Feb 28 2011 5:07PM)
[21]Tham luận: Tiểu luận, bài tập lớn, chuyên luận môn học là những hình thức kiểm tra thúc đẩy quán trình tự học, tự nghiên cứu và đánh giá được năng lực tư duy độc lập, sáng tạo của sinh viên. Tác giả: TS. Đậu Thị Hòa, Giảng viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Kỉ yếu Hội thảo khoa học "Đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá trong dạy học" - Trường ĐHSP - Đại học Huế. Trang: 53 - 58. Năm 2005. (Feb 28 2011 4:52PM)
[22]Tham luận: Một số suy nghĩ về mối quan hệ giữa khai thác sử dụng tài nguyên thiên nhiên với kinh tế và môi trường ở Duyên hải miền Trung. Tác giả: TS. Đậu Thị Hòa, Giảng viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Kỉ yếu Hội thảo khoa học "Địa lý học- Những vấn đề kinh tế xã hội và môi trường trong quá trình CNH, HĐH " - Trường ĐHSP thành phố Hồ Chí Minh
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Trang: 184 - 192. Năm 2004.
(Feb 28 2011 4:12PM)
[23]Tham luận: Mối quan hệ giữa nội dung và phương pháp trong việc lựa chọn phương pháp dạy học địa lý lớp 7 cải cách giáo dục. Tác giả: TS. Đậu Thị Hòa, Giảng viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Kỉ yếu Hội thảo khoa học Trường ĐHSP - Đại học Đà Nẵng. Trang: 86 - 90. Năm 2004. (Feb 28 2011 4:21PM)
[24]Tham luận: Tiềm năng và hiện trạng tình hình kinh tế trang trại trên địa bàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Tác giả: TS. Đậu Thị Hòa, Giảng viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Kỉ yếu Hội nghị khoa học lần thứ 3 - Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Trang: 601 - 606. Năm 2004.
(Feb 28 2011 4:41PM)
[25]Tham luận: Sinh viên nghiên cứu khoa học - Đó chính là con đường của sự tìm tòi độc lập và sáng tạo. Tác giả: Đậu Thị Hòa, Giảng viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Kỉ yếu Hội thảo khoa học "Phương pháp dạy và học địa lý" - Khoa Địa lý, Trường ĐHSP - Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons open free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Trang: 25 - 34. Năm 2004.
(Feb 28 2011 8:26PM)
[26]Tham luận: Nội dung và phương pháp giáo dục môi trường cho sinh viên sư phạm ngành Địa lý thông qua một số môn học. Tác giả: TS. Đậu Thị Hòa, Giảng viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Kỉ yếu Hội thảo khoa học toàn quốc lần thứ IV về "Nâng cao chất lượng đào tạo"
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Trang: 1990 - 1996. Năm 2003.
(Feb 28 2011 11:24AM)
[27]Tham luận: Cải tiến phương pháp dạy học truyền thống để phát triển tư duy địa lý cho học sinh trong dạy học địa lý ở trường phổ thông nhằm thực hiện yêu cầu của cải cách giáo dục. Tác giả: TS. Đậu Thị Hòa, Giảng viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Kỉ yếu Hội thảo khoa học "Đổi mới phương pháp dạy học địa lý - Thách thức và giải pháp" - Trường ĐHSP - Đại học Huế. Trang: 37 - 45. Năm 2003. (Feb 28 2011 3:22PM)
[28]Tham luận: Đổi mới phương pháp dạy học địa lý trong trường sư phạm: mục đích - biện pháp - điều kiện. Tác giả: TS. Đậu Thị Hòa, Giảng viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Kỉ yếu Hội thảo khoa học "Đổi mới phương pháp dạy học" - Trường ĐHSP - Đại học Đà Nẵng. Trang: 75 - 81. Năm 2001. (Feb 28 2011 3:27PM)
[29]Tham luận: Khai thác tiềm năng du lịch Duyên hải miền Trung nhằm phục vụ sự nghiệp Công nhiệp hóa, Hiện đại hóa. Tác giả: TS. Đậu Thị Hòa, Giảng viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Kỉ yếu Hội thảo Quốc tế về chiến lược phát triển KT - XH miền Trung Việt Nam (PROCEEDINGS INTERNATIONNAL CONFERENCE ON "Socio-Economic strategies for Central Viet Nam at the dawn of the twenty-first century")
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Trang: 209 - 216. Năm 2000.
(Feb 28 2011 10:06AM)
[30]Tham luận: Mối quan hệ giữa chương trình đào tạo giáo viên và chất lượng đào tạo, chất lượng giảng dạy của giáo sinh khi ra trường. Tác giả: TS. Đậu Thị Hòa, Giảng viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Kỉ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia về "Nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên" - Thành phố Thái Nguyên. Trang: 56 - 60. Năm 2000. (Feb 28 2011 10:58AM)
[31]Bài báo: Vận dụng phương pháp dạy học truyền thống để phát triển tư duy độc lập sáng tạo cho học sinh trong dạy học địa lý ở trường phổ thông. Tác giả: TS. Đậu Thị Hòa, Giảng viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Thông báo Khoa học trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Số: Số: 3. Trang: 40 - 47. Năm 2000. (Feb 19 2011 8:33AM)
[32]Bài báo: Nghiên cứu tác động của hoạt động sản xuất đến môi trường địa phương Đà Nẵng để đưa vào bài dạy Địa lí kinh tế Việt Nam nhằm giáo dục môi trường cho học sinh lớp 9. Tác giả: TS. Đậu Thị Hòa, Giảng viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Thông báo Khoa học trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Số: số 2. Trang: 50 - 55. Năm 1998. (Feb 18 2011 10:09AM)
[33]Tham luận: Đổi mới phương pháp dạy học và những điều kiện khả thi để thực hiện sự đổi mới. Tác giả: TS. Đậu Thị Hòa, Giảng viên trường Đại Học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Kỉ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia các trường Đại học Sư phạm - Thành phố Vinh. Trang: 154 - 156. Năm 1998. (Feb 26 2011 3:32PM)
[34]Tham luận: Môi trường trường học - Mối quan hệ giữa môi trường trường học và sự phát triển toàn diện của học sinh. Tác giả: TS. Đậu Thị Hòa, Giảng viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Kỉ yếu Hội nghị khoa học môi trường toàn quốc. Trang: 90 - 91. Năm 1998. (Feb 26 2011 3:59PM)
[35]Tham luận: Môi trường trường học - Một vấn đề cần báo động. Tác giả: TS. Đậu Thị Hòa, Giảng viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Kỉ yếu Hội thảo khoa học "Môi trường trường học" thuộc chương trình nghien cứu VNRP. Trang: 4 -7. Năm 1997. (Feb 26 2011 9:51AM)
[36]Tham luận: Giáo dục môi trường là một trong những nhiệm vụ chiến lược của khu công nghiệp Dung Quất. Tác giả: Đậu Thị Hòa. Kỉ yếu Hội thảo Quốc tế về Dung Quất - Đà Nẵng - Việt Nam (The Dung Quat International Cnference)
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Trang: 229 - 233. Năm 1997.
(Feb 26 2011 11:24AM)
[37]Bài báo: Việc kết hợp các bộ môn trong công tác ngoại khóa nhằm giáo dục bảo vệ môi cho học sinh phổ thông. Tác giả: TS. Đậu Thị Hòa, Giảng viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Thông báo Khoa học trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: số 4. Trang: 38 - 40. Năm 1995.
(Feb 18 2011 9:55AM)
[38]Bài báo: Những di tích lịch sử ở Quảng Nam - Đà Nẵng cần được bảo vệ và trùng tu. Tác giả: TS. Đậu Thị Hòa, Giảng viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng và Ths. Nguyễn Văn Đoàn, Giảng viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội. Số: số 3. Trang: 53 - 55. Năm 1994. (Feb 18 2011 9:38AM)
[39]Bài báo: Hiện trạng rừng và bảo vệ rừng ở Quảng Nam - Đà Nẵng. Tác giả: TS. Đậu Thị Hòa, Giảng viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng và TS. Nguyễn Tấn Lê, Giảng viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Tạp chí Thông tin môi trường
marriage affairs open i want an affair
. Số: số 1. Trang: 7 - 8. Năm 1994.
(Feb 18 2011 9:24AM)
[40]Bài báo: Tác dụng của câu lạc bộ địa lý trong việc giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh. Tác giả: TS. Đậu Thị Hòa, Giảng viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Tạp chí Nghiên cứu giáo dục. Số: số 8. Trang: 29 -32. Năm 1993. (Feb 18 2011 9:17AM)
[41]Bài báo: Một số vấn đề về môi trường và bảo vệ môi trường ở thành phố Đà Nẵng và một số thị xã, thị trấn lân cận. Tác giả: TS. Đậu Thị Hòa, Giảng viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Tạp chí Thông tin môi trường. Số: số 2. Trang: 9 -10. Năm 1993. (Feb 18 2011 8:58AM)
[42]Bài báo: Sử dụng thực tế môi trường địa phương để lồng vào bộ môn Địa lý nhằm giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh phổ thông. Tác giả: TS. Đậu Thị Hòa, Giảng viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Thông báo khoa học trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam Đà Nẵng. Số: số 2. Trang: 21 - 24. Năm 1993. (Feb 18 2011 9:08AM)
[43]Bài báo: Về giáo dục bảo vệ môi trường qua giảng dạy địa lý ở trường phổ thông. Tác giả: TS. Đậu Thị Hòa, Giảng viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Tạp chí Nghiên cứu giáo dục
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: Số 5. Trang: 29 - 30. Năm 1992.
(Feb 18 2011 8:33AM)
[44]Bài báo: Giáo dục bảo vệ môi trường qua môn Địa lý cho học sinh phổ thông. Tác giả: TS. Đậu Thị Hòa, Giảng viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 1. Số: số 5. Trang: 68 - 70. Năm 1992. (Feb 18 2011 8:44AM)
[45]Bài báo: Việc kết hợp giáo dục dân số và giáo dục bảo vệ môi trường trong giảng dạy các môn học ở trường phổ thông. Tác giả: TS. Đậu Thị Hòa và TS. Nguyễn Tấn Lê, Giảng viên trường Đại học sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Tạp chí Giáo dục dân số và kế hoạch hóa gia đình. Số: số 2. Trang: 29 - 31. Năm 1992. (Feb 18 2011 8:20AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn