Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,186,039

 Việc kết hợp giáo dục dân số và giáo dục bảo vệ môi trường trong giảng dạy các môn học ở trường phổ thông
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Đậu Thị Hòa và TS. Nguyễn Tấn Lê, Giảng viên trường Đại học sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Nơi đăng: Tạp chí Giáo dục dân số và kế hoạch hóa gia đình; Số:  số 2;Từ->đến trang: 29 - 31;Năm: 1992
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong dạy học ngày nay, ngoài việc trang bị kiến thức khoa học, còn phải đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ giáo dục như: giáo dục dân số, giáo dục môi trường, giáo dục hướng nghiệp, ... Nếu tách bạch các nhiệm vụ giáo dục, thiếu sự thống nhất, kết hợp thì khó có thể giải quyết các nhiệm vụ giáo dục và không mang lại hiệu quả giáo dục.
Nội dung bài báo này tập trung nghiên cứu các hình thức và phương pháp kết hợp hai nhiệm vụ giáo dục: giáo dục dân số và giáo dục môi trường được lồng ghép trong nội dung các môn học có lợp thế như: Địa lý, Sinh học, Giáo dục công dân,... ở trường phổ thông, nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục.
ABSTRACT
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn