Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,186,162

 Về giáo dục bảo vệ môi trường qua giảng dạy địa lý ở trường phổ thông
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Đậu Thị Hòa, Giảng viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Nơi đăng: Tạp chí Nghiên cứu giáo dục
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
; Số:  Số 5;Từ->đến trang: 29 - 30;Năm: 1992
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Giáo dục môi trường trong trường học ở nước ta được thực hiện theo phương thức lồng ghép vào các môn học có lợi thế như: Tự nhiên - xã hội, khoa học, Địa lý, Sinh học, giáo dục công dân,..... Mỗi môn học phải nghiên cứu các cơ hội và địa chỉ của từng cơ hội, lựa chọn nội dung và phương pháp giáo dục phù hợp.
Nội dung bài báo tập trung vào đánh giá, phân tích nguyên nhân của thực trạng giáo dục môi trường qua môn địa lý trong thời gian qua và đề xuất những biện pháp giáo dục môi trường qua môn địa lý có hiệu quả
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn