Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,188,222

 Giáo dục bảo vệ môi trường qua môn Địa lý cho học sinh phổ thông
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Đậu Thị Hòa, Giảng viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 1
marriage affairs all wife cheat i want an affair
; Số:  số 5;Từ->đến trang: 68 - 70;Năm: 1992
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nội dung bài báo tập trung trình bày các kết quả nghiên cứu và thực nghiệm về nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục môi trường địa phương Quảng Nam - Đà Nẵng thông qua môn địa lý tự nhiên Việt Nam ở lớp 8
Phân tích, đánh giá hiệu quả đạt được và rút ra kinh nghiệm giáo dục
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn