Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,186,145

 Một số vấn đề về môi trường và bảo vệ môi trường ở thành phố Đà Nẵng và một số thị xã, thị trấn lân cận
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Đậu Thị Hòa, Giảng viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Nơi đăng: Tạp chí Thông tin môi trường
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
; Số:  số 2;Từ->đến trang: 9 -10;Năm: 1993
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nội dung bài báo tập trung nghiên cứu thực trạng môi trường của thành phố Đà Nẵng và một số thị xã, thị trấn như: Hội An, Tam Kì, Vĩnh Điện, Hà Lam,...
Phân tích nguyên nhân của tình trạng ô nhiễm môi trường ở các địa điểm này và những cảnh báo về ảnh hưởng tới đời sống và sản xuất của dân cư
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn