Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,085,608

 Sử dụng thực tế môi trường địa phương để lồng vào bộ môn Địa lý nhằm giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh phổ thông
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Đậu Thị Hòa, Giảng viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Nơi đăng: Thông báo khoa học trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam Đà Nẵng; Số: số 2;Từ->đến trang: 21 - 24;Năm: 1993
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Từ những nghiên cứu vè tình hình môi trường địa phương Quảng Nam - Đà Nẵng, nội dung bài báo tập trung vào việc lựa chọn những vấn đề môi trường nổi bật nhất của địa phương để đưa vào bài dạy địa lý lớp 8, nhằm giáo dục ý thức, thái độ, hành vi bảo vệ môi trường một cách hiệu quả cho học sinh Quảng Nam - Đà Nẵng.
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
ABSTRACT
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn