Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,188,195

 Hiện trạng rừng và bảo vệ rừng ở Quảng Nam - Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Đậu Thị Hòa, Giảng viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng và TS. Nguyễn Tấn Lê, Giảng viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Nơi đăng: Tạp chí Thông tin môi trường
marriage affairs open i want an affair
; Số:  số 1;Từ->đến trang: 7 - 8;Năm: 1994
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nội dung bài báo tập trung nghiên cứu về hiện trạng giảm sút diện tích và chất lượng rừng của tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng thời kì 1980 - 1994, Phân tích nguyên nhân, hậu quả và đề xuất các biện pháp bảo vệ rừng để hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng mất rừng của địa phương
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn