Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,186,093

 Những di tích lịch sử ở Quảng Nam - Đà Nẵng cần được bảo vệ và trùng tu
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Đậu Thị Hòa, Giảng viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng và Ths. Nguyễn Văn Đoàn, Giảng viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Nơi đăng: Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội; Số:  số 3;Từ->đến trang: 53 - 55;Năm: 1994
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nội dung bài báo tập trung nghiên cứu, đánh giá hiện trạng một số di tích lịch sử nổi bật của Quảng Nam - Đà Nẵng như: Các di tích Văn hóa Sa Huỳnh, Văn hóa Chăm Pa, Đô thị cổ Hội An, Bảo tàng Chàm, Phân tích những nguyên nhân mai một, xuống cấp và đề xuất một số giải pháp trước mắt cần thiết nhằm bảo vệ những di tích quý giá của địa phương
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn