Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,188,178

 Việc kết hợp các bộ môn trong công tác ngoại khóa nhằm giáo dục bảo vệ môi cho học sinh phổ thông
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Đậu Thị Hòa, Giảng viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Nơi đăng: Thông báo Khoa học trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
; Số:  số 4;Từ->đến trang: 38 - 40;Năm: 1995
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Giáo dục môi trường là vấn đề cấp thiết, nội dung giáo dục môi trường có liên quan đến nhiều môn học trong nhà trường. Việc kết hợp các môn học trong nhà trường để giáo dục môi trường vừa tiết kiệm được quỹ thời gian, vừa chuyển tải được nhiều nội dung và hieuj quả giáo dục được nâng cao. Nội dung bài báo tập trung nghiên cứu việc kết hợp các môn học như: Tìm hiểu tự nhiên - xã hội (Tiểu học), Địa lý, Sinh học, Giáo dục công dân (THCS, THPT), kẻ cả việc xác định những nội dung cần kết hợp, các hình thức và phương pháp kết hợp
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn