Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,186,070

 Nghiên cứu tác động của hoạt động sản xuất đến môi trường địa phương Đà Nẵng để đưa vào bài dạy Địa lí kinh tế Việt Nam nhằm giáo dục môi trường cho học sinh lớp 9
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Đậu Thị Hòa, Giảng viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Nơi đăng: Thông báo Khoa học trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng; Số: số 2;Từ->đến trang: 50 - 55;Năm: 1998
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nội dung bài báo trình bày kết quả nghiên cứu khoa học: Những kết quả về tác động của hoạt động sản xuất công nghiệp, giao thông vận tải, nông nghiệp,... đến môi trường đât, nước, không khí của thành phố Đà nẵng.
Lựa chọn những vấn đề nổi bật nhất đưa vào các bài của địa lý lớp 9 nhằm giáo dục môi trường cho học sinh
Kết quả thực nghiệm giáo dục, đánh giá kết quả và rút ra bài học kinh nghiệm
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
ABSTRACT
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn