Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,188,215

 Vận dụng phương pháp dạy học truyền thống để phát triển tư duy độc lập sáng tạo cho học sinh trong dạy học địa lý ở trường phổ thông.
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Đậu Thị Hòa, Giảng viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Nơi đăng: Thông báo Khoa học trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
marriage affairs all wife cheat i want an affair
; Số:  Số: 3;Từ->đến trang: 40 - 47;Năm: 2000
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Quan điểm dạy học mới không có nghĩa là phủ nhận vai trò hoặc loại bỏ các phương pháp dạy học truyền thống, mà là chú trọng vào nâng cao năng lực vận dụng sáng tạo các phương pháp dạy học của người thầy để mang lại hiệu quả dạy học. Nội dung bài báo này tập trung nghiên cứu và chứng minh việc cải tiến các phương pháp dạy học truyền thống trong dạy học địa lý ở trường phổ thông vẫn phát huy được năng lực tư duy độc lập, sáng tạo của học sinh
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
ABSTRACT
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn