Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,187,969

 Phương pháp sử dụng phiếu học tập trong dạy học địa lý lớp 10 nhằm phát huy tính tích cực và độc lập của học sinh
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Đậu Thị Hòa, Giảng viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Nơi đăng: Tạp chí Giáo dục
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
; Số: Số 195;Từ->đến trang: 35 - 37;Năm: 2008
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Sử dụng phiếu học tập hợp lý sẽ kích thích tư duy độc lập và tính tích cực sáng tạo trong học tập của học sinh, nếu sử dụng thường xuyên sẽ tạo cho học sinh một phong cách học tập mới. Có thể sử dụng phiếu học tập trong các khâu của quá trình dạy học. Nội dung bài viết này đề cập đến phương pháp sử dụng phiếu học tập trong dạy bài mới và củng cố bài theo hướng tích cực nhằm nâng cao chất lượng dạy học.
ABSTRACT
Using study card in right way will stimulate the independent thinking and positive creation of students. If we use it regularly, students will have a new learning method. We can use study card in some part of teaching process. In this paper, we mention about method of using study card in new lesson and  consolidation in active way in oder to increase teaching quality.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn