Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,186,476

 Phương pháp rèn luyện kĩ năng tự học cho sinh viên Địa lý trong dạy học học phần địa lý tự nhiên Việt Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Đậu Thị Hòa, Giảng viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
; Số: Số 4 (39);Từ->đến trang: 78 - 82;Năm: 2010
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hiện nay các nhà giáo dục, đặc biệt là đội ngũ các thầy cô giáo ở các trường đại học đều đã nhận thức sâu sắc việc đổi mới phương pháp giáo dục đại học là nhằm đào tạo ra những người lao động mới có đầy đủ năng lực, trí tuệ và phẩm chất đạo đức để đáp ứng được nhu cầu trong thời kì mới. Mỗi giáo viên đều đang cố gắng cải tiến các phương pháp dạy học truyền thống hoặc thử nghiệm các phương pháp dạy học mới, mong muốn đạt được hiệu quả cao trong dạy học. Những nghiên cứu của chúng tôi trong bài viết này cũng tập trung vào sử dụng một số phương pháp dạy học nhằm rèn luyện kĩ năng tự học, giúp người học không chỉ học ở trường lớp mà có khả năng tự học suốt đời
ABSTRACT
Nowadays, university methodology refom has been well – considered by a lager number of education, especially in higher educationinstitutes to be a atrategic mission to develop  labor resources with good personality and skills that can meet the demand of the new era. Almost all teacher have tried to improve their current tranditional teaching methods or test some new ones with the hope of making their teaching more efficiently. This paper mainly concentrates on some certain teaching methods centering on sefl – study to help learners succed not only in school but also real – life situations
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn