Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,185,975

 Giáo dục môi trường là một trong những nhiệm vụ chiến lược của khu công nghiệp Dung Quất
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đậu Thị Hòa
Nơi đăng: Kỉ yếu Hội thảo Quốc tế về Dung Quất - Đà Nẵng - Việt Nam (The Dung Quat International Cnference)
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: 223;Từ->đến trang: 229 - 233;Năm: 1997
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT

ABSTRACT
Based on the environmental characteristics of the industrial area of Dung Quat, we should define the detailed content and appropriate methods of environmental education and environmental protection for the local people. Particular attention should be paid to the direct labourers in the industrial area and the young peple - the prospective owners who will determine the complete development of the industrial complex in the socio-economic environmental relation of the area.
Through environmental education, we should build in the community the awareness and proper attiude and behaviour to protect and develop the environment effectively.
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn