Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,186,444

 Khai thác tiềm năng du lịch Duyên hải miền Trung nhằm phục vụ sự nghiệp Công nhiệp hóa, Hiện đại hóa
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Đậu Thị Hòa, Giảng viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Nơi đăng: Kỉ yếu Hội thảo Quốc tế về chiến lược phát triển KT - XH miền Trung Việt Nam (PROCEEDINGS INTERNATIONNAL CONFERENCE ON "Socio-Economic strategies for Central Viet Nam at the dawn of the twenty-first century")
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: ;Từ->đến trang: 209 - 216;Năm: 2000
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT
The coastal area in Central Viet Nam does not enjoy the same economic advantages as the North and the South, but it possesses a great potential for tourism development, especially various forms of ecological tourism. Developing tourism in this area means promoting the economy and transforming the professions and trade structure of most provinces in Central Viet Nam. It also creates a new motive enabling Central Viet Nam to keep up with the rapid advancement of the North and the South. On this theoretical and practical basis, the study aims to investigate, analyse and evaluate the natural, economic and socio-cultural potentials to serve tourism development in coastal Central Viet Nam. The application of the findings will help us to to exploit and utilise such potentials most effectively
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn