Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,188,017

 Mối quan hệ giữa chương trình đào tạo giáo viên và chất lượng đào tạo, chất lượng giảng dạy của giáo sinh khi ra trường
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Đậu Thị Hòa, Giảng viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Nơi đăng: Kỉ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia về "Nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên" - Thành phố Thái Nguyên; Số: ;Từ->đến trang: 56 - 60;Năm: 2000
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Chất lượng đào tạo đại học phụ thuộc vào nhiều yếu tố, tuy nhiên yếu tố quan trọng chi phối toàn bộ quá trình đào tạo đó là chương trình đào tạo. Chương trình đào tạo phù hợp, hiện đại sẽ đem lại hiệu quả đào tạođáp ứng được nhu cầu xã hội và xu thế hội nhập. Nội dung cơ bản của báo cáo này đi phân tích mối quan hệ giữa chương trình và chất lượng đào tạo để từ đó xây dựng chương trình đào tạo Cử nhân sư phạm Địa lý phù hợp với đối tượng và điều kiện của đất nước
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
ABSTRACT
walgreens prints coupons open free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn