Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,187,973

 Một số suy nghĩ về mối quan hệ giữa khai thác sử dụng tài nguyên thiên nhiên với kinh tế và môi trường ở Duyên hải miền Trung
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Đậu Thị Hòa, Giảng viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Nơi đăng: Kỉ yếu Hội thảo khoa học "Địa lý học- Những vấn đề kinh tế xã hội và môi trường trong quá trình CNH, HĐH " - Trường ĐHSP thành phố Hồ Chí Minh
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
; Số: ;Từ->đến trang: 184 - 192;Năm: 2004
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Sự phát triển kinh tế xã hội nước ta chủ yếu dựa vào khai thác tài nguyên thiên nhiên (TNTN), 3/4 thu nhập ngoại tệ của nước ta là từ các nguồn TNTN. Đặc biệt đối với Duyên hải miền Trung tốc độ phát triển cũng phụ thuộc nhiều vào trạng thái của các nguồn TNTN. Tuy nhiên, nếu cứ khai thác, sử dụng như hiện nay thì không những không phát triển được mà còn rơi vào tình trạng khủng hoảng sinh thái nghiêm trọng, gây nhiều bất lợi và lãng phí. Vì vậy, khai thác và sử dụng TNTN như thế nào trong mối quan hệ với kinh tế và môi trường để đạt được sự phát triển bền vững, đó là vấn đề chiến lược và là nội dung của báo cáo này
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn