Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,186,514

 Sử dụng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm nhằm kiểm tra đánh giá hoạt động nhận thức của học sinh trong dạy học địa lý ở trường phổ thông.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Đậu Thị Hòa, Giảng viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học - Đại học Sư phạm Hà Nội
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: Số đặc biệt - Kỷ niệm 50 năm thành lập khoa Địa lý;Từ->đến trang: 278 - 284;Năm: 2006
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hiện nay phương pháp trắc nghiệm được coi là phương pháp kiểm tra thuận lợi và khách quan nhất, nó giúp cho việc vận dụng toán học vào đánh giá một hiện tượng giáo dục phức tạp, nó dùng để đánh giá thành quả của một hoạt động học tập cũng như thành quả một quá trình học tập của học sinh. Bài báo cáo này trình bày kết quả thực nghiệm nhiều năm của việc sử dụng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm để kiểm tra đánh giá hoạt động nhận thức của học sinh trong dạy học địa lý phổ thông. Rút ra những ưu điểm, nhược điểm của hình thức kiểm tra này và những đề xuất nhằm hạn chế những nhược điểm của hình thức kiểm tra trắc nghiệm
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
ABSTRACT
Nowadays, multiple choice method is considered most advantaged and objective. It contribute to the application of Mathematic in evaluting a complicated educational issue. It is also used to assess the result of learning activity as well as learning process of student. This paper show the long-term experimental result of using system of multiple choice question to evalute student's awareness in high school, pull out the strengths and weakness of this kind of testing and put forward the ideas to reduce the disadvantage of this test.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn