Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,188,269

  PHƯƠNG PHÁP RÈN LUYỆN KĨ NĂNG ĐỌC VÀ VẼ LÁT CẮT ĐỊA HÌNH CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN VIỆT NAM Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS.TS. Đậu Thị Hòa, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Nơi đăng: Tạp chí Giáo dục
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
; Số: 326 (kì 2/tháng 1);Từ->đến trang: 59 - 61;Năm: 2014
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Lát cắt địa hình là một công cụ phản ánh một kiểu, dạng địa hình nào đó hết sức cụ thể, qua lát cắt chúng ta có thể hiểu rõ hơn vể bản chất hình thái của các dạng địa hình được thể hiện. Hiện nay tin học phát triển mạnh, có nhiều phần mềm có thể xây dựng lát cắt địa hình, nhưng việc xây dựng lát cắt theo cách truyền thống vẫn đặc biệt quan trọng, giúp học sinh rèn luyện được kĩ năng địa lí để làm giàu kiến thức. Nội dung bài báo này tập trung nghiên cứu cách thức xây dựng lát cắt và đọc lát cắt địa hình trong dạy học Địa lí tự nhiên Việt Nam ở trường phổ thông
ABSTRACT
Transect topography is a tool that reflects the certain style and type of terrain in details. Based on it, we can better understand the nature of the morphology of the terrain types shown. Thanks to the development of information technology nowadays, people can create softwares that can build transect topography. However, understanding the traditional way of building it is speacially important. Through this establishment, students can explore the knowledge and geography training skills at the same time. The contents of this article focused on how to build and read transect topography in teaching Vietnam natural geography.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn