Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,186,516

 Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm dùng trong dạy học địa lý lớp 10 cải cách giáo dục ở trường Trung học phổ thông nhằm nâng cao năng lực dạy học cho sinh viên sư phạm địa lý
losartankalium krka bivirkninger go losartan
Chủ nhiệm:  TS. Đậu Thị Hòa
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Thành viên:  Hoàng Thị Thùy, giáo viên trường THPT Hoàng Hoa Thám, thành phố Đà Nẵng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Số: B2005 - 16 - 38 ; Năm hoàn thành: 2005; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Giáo dục
Phân tích chương trình địa lý lớp 10 trường THPT
Xây dựng quy trình và kĩ thuật thiết kế hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng trong dạy học địa lý lớp 10 , Đánh giá độ chuẩn hóa của hệ thống câu hỏi để nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống câu hỏi
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn