Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,168,500

 Xây dựng hệ thống câu hỏi tự luận cho các học phần Địa lý tự nhiên Việt Nam và Địa lý tự nhiên các lục địa
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
coupons for prescriptions mba-institutes.com coupons for cialis 2016
abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
Chủ nhiệm:  TS. Đậu Thị Hòa; Thành viên:  Ths. Hồ Phong, Giảng viên khoa Địa lý, trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Số: T2010-03-46 ; Năm hoàn thành: 2010; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Giáo dục
Từ việc phân tích nội dung chương trình các học phần: Địa lý tự nhiên Việt Nam và Địa lý tự nhiên các lục địa, đã xây dựng được 315  câu hỏi tự luận và đáp án cho 4 học phần để sử dụng trong dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở khoa địa lý, trường đại học sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Hệ thống 315 câu hỏi tự luận và 315 đáp án
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn