Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,186,389

 Xây dựng câu hỏi tự luận, trắc nghiệm cho các học phần về lý luận dạy học địa lý, địa lý kinh tế xã hội thế giới, giáo dục dân số và môi trường, quan hệ quốc tế
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
coupons for prescriptions lilly cialis coupon coupons for cialis 2016
viagra coupon copay cards for prescription drugs free discount prescription card
manufacturer coupons for prescription drugs read viagra online coupon
abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
Chủ nhiệm:  Đậu Thị Hòa
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Thành viên:  Hoàng Thị Diệu Huyền
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Số: T2011-ĐN03-26 ; Năm hoàn thành: 2011; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Giáo dục
Xây dựng hệ thống câu hỏi khách quan, có chất lượng dùng để kiểm tra đánh giá các học phần lý luận dạy học địa lý, địa lý kinh tế xã hội thế giới, giáo dục dân số và môi trường, quan hệ quốc tế
marriage affairs open i want an affair


walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn