Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,186,442

 Nghiên cứu phương pháp xây dựng và sử dụng Bản đồ tư duy trong dạy học các học phần Địa lí tự nhiên Việt Nam ở trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
manufacturer coupons for prescription drugs read viagra online coupon
losartankalium krka bivirkninger crownlimos.ca losartan
Chủ nhiệm:  PGS.TS. Đậu Thị Hòa; Thành viên:  CN. Hoàng Thị Diệu Hương, Giảng viên khoa Địa líCN. Nguyễn Viết Hải Hiệp, Giảng viên khoa Địa lí
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Số: Đ2012-03-21 ; Năm hoàn thành: 2012; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Giáo dục
Nghiên cứu quy trình, cách vẽ các Bản đồ tư duy và các phương pháp sử dụng Bản đồ tư duy thích hợp, có hiệu quả cho việc dạy kiến thức mới, ôn tập, hệ thống hóa kiến thức và hướng dẫn sinh viên tự học cho nội dung các học phần Địa lí tự nhiên Việt Nam
10 bản đồ tư duy cho 2 học phần Địa lí tự nhiên Việt Nam
Các cách sử dụng Bản đồ tư duy cho dạy học kiến thức mới trên lớp, cho ôn tập và hệ thống hóa kiến thức, cho hướng dẫn sinh viên tự học 
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn