Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,185,731

 Điều tra tình hình sử dụng bản đồ, biểu đồ trong giảng dạy địa lí lớp 6 và những đề xuất trong giảng dạy địa lí lớp 6 Cải Cách Giáo Dục
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
manufacturer coupons for prescription drugs free printable viagra coupons viagra online coupon
doctors who prescribe naltrexone open naloxone challenge
Chủ nhiệm:  TS. Đậu Thị Hòa; Thành viên:  
Số: B1985-CCGD ; Năm hoàn thành: 1985; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Giáo dục
Điều tra được thực trạng sử dụng bản đồ, biểu đồ trong giảng dạy địa lý lớp 6 ở các trường PT CS của tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, từ đó đã đánh giá thực trạng rút ra những hạn chế
Đề xuất được một số giải pháp sử dụng bản đồ, biểu đồ phù hợp để nâng cao chất lượng dạy học địa lý lớp 6
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts

walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn