Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,168,136

 Với chương trình và sách giáo khoa mới, thì phương thức bồi dưỡng giáo viên ở địa phương tiến hành như thế nào để đạt hiệu quả cao
marriage affairs open i want an affair
Chủ nhiệm:  TS. Đậu Thị Hòa; Thành viên:  
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Số: B1986-CCGD ; Năm hoàn thành: 1986; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Giáo dục
Từ việc đánh giá hiện trạng bồi dưỡng giáo viên của nước ta, phân tích điều kiện hoàn cảnh của địa phương để đưa ra những phương thức bồi dưỡng giáo viên phù hợp và mang lại hiệu quả
Xác định được những nội dung bồi dương phù hợp cho mỗi phương thức bồi dưỡng
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn