Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,185,884

 Việc vận dụng những phương pháp tối ưu để phát triển tư duy của học sinh dựa vào một số bài trong sách giáo khoa địa lí lớp 7 Cải Cách Giáo Dục
marriage affairs all wife cheat i want an affair
abortion stories gon
viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
Chủ nhiệm:  TS. Đậu Thị Hòa
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
; Thành viên:  
Số: B1987-CCGD ; Năm hoàn thành: 1987; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Giáo dục
Lựa chọn những phương pháp dạy học tối ưu, tích cực để thực nghiệm chương trình và sách giáo khoa địa lý lớp 7 cải cách giáo dục, nhằm phát triển tư duy học sinh và để đánh giá, chỉnh sửa chương trình và sách giáo khoa
Hệ thống phương pháp dạy học cho từng bài của chương 1, sách giáo khoa địa lý 7 CCGD
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn