Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,186,253

 Giáo dục bảo vệ môi trường địa phương (Quảng Nam- Đà Nẵng) qua bộ môn Địa lý tự nhiên Việt Nam (lớp 8) ở trường phổ thông cấp 2 trong tỉnh.
coupons for prescriptions discount coupons for prescriptions coupons for cialis 2016
viagra coupon click free discount prescription card
losartankalium krka bivirkninger go losartan
abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
Chủ nhiệm:  TS. Đậu Thị Hòa; Thành viên:  
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Số: QNĐN-1989 ; Năm hoàn thành: 1989; Đề tài cấp Thành phố; Lĩnh vực: Giáo dục
Phân tích chương trình địa lý lớp 8 và nghiên cứu đặc điểm môi trường của tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng để lựa chọn những kiến thức nổi bật về môi trường địa phương đua vào bài dạy địa lý lớp 8, nhằm giáo dục ý thức, thái độ bảo vệ môi trường cho học sinh trong tỉnh
sách tham khảo về Giáo dục bảo vệ môi trường địa phương (Quảng Nam- Đà Nẵng) qua bộ môn Địa lý tự nhiên Việt Nam (lớp 8) ở trường phổ thông cấp 2 trong tỉnh
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn