Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,168,503

 Nghiên cứu tác động của hoạt động sản xuất đến môi trường địa phương Đà Nẵng để đưa vào bài dạy Địa lí kinh tế xã hội Việt Nam nhằm giáo dục môi trường cho học sinh lớp 9
Chủ nhiệm:  TS. Đậu Thị Hòa
marriage affairs open i want an affair
; Thành viên:  
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
Số:  B96-16-01 ; Năm hoàn thành: 1998; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Giáo dục
Nghiên cứu những tác động của sản xuất công nghiệp, giao thông vận tải, nông nghiệp đến môi trường không khí, môi trường nước, môi trường đất và đến sức khỏe của con người ở thành phố Đà Nẵng
Phân tích nội dung chương trình địa lí lớp 9 để lồng ghép các kiến thức về môi trường nói trên vào bài dạy nhằm giáo dục môi trường cho học sinh lớp 9 của Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards

- Các địa chỉ về cơ hội giáo dục môi trường trong chương trình, sách giáo khoa địa lý lớp 9
- Những nội dung kiến thức về môi trường cần đưa vào bài dạy địa lý lớp 9
- Hệ thống giáo án lồng ghép giáo dục môi trường thông qua môn địa lý lớp 9
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn