Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,186,525

 Ứng dụng công nghệ thông tin đổi mới phương pháp giảng dạy và nâng cao chất lượng dạy và học môn Sử - Địa địa phương
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
Chủ nhiệm:  TS. Lê Văn Sơn; Thành viên:  TS. Đậu Thị Hòa (Tham gia nghiên cứu và viết giáo trình điện tử phần Địa lí địa phương).
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Số: B2000-16-26-TĐ ; Năm hoàn thành: 2000; Đề tài cấp Bộ trọng điểm; Lĩnh vực: Giáo dục
Nghiên cứu đặc điểm tự nhiên - dân cư - kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng nam - Đà Nẵng để viết giáo trình điện tử phục vụ cho việc dạy học phần: Địa lí địa phương cho sinh viên khoa Địa lý, trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Đĩa CD về địa lý địa phương Quảng Nam - Đà Nẵng, dùng trong dạy học ở khoa Địa lý, trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons open free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn