Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,185,833

 Giáo dục môi trường qua một số môn học ở Đại học Đà Nẵng
viagra coupon click free discount prescription card
manufacturer coupons for prescription drugs read viagra online coupon
Chủ nhiệm:  TS. Hoàng Thị Lan Phương; Thành viên:  TS. Đậu Thị Hòa (Tham gia nghiên cứu và viết phần GDMT cho sinh viên Sư phạm Địa lí).
Số: B2000-III-16-TĐ. ; Năm hoàn thành: 2002; Đề tài cấp Bộ trọng điểm; Lĩnh vực: Giáo dục
Phân tích nội dung chương trình các học phần: Khí quyển, Thủy quyển - Thạch quyển, Thổ nhưỡng - sinh quyển, Địa lý tự nhiên Việt Nam, Địa lý kinh tế - xã hội Việt Nam, tìm các cơ hội giáo dục môi trường trong các học phần này, từ đó xác định nội dung và phương pháp giáo dục môi trường để lồng ghép vào các học phần, nhằm giáo dục môi trường cho sinh viên sư phạm Địa lý, trường Đại học sư phạm - Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me


    - Địa chỉ các cơ hội lồng ghép giáo dục môi trường trong các học phần Khí quyển, Thủy quyển - Thạch quyển, Thổ nhưỡng - sinh quyển, Địa lý tự nhiên Việt Nam, Địa lý kinh tế - xã hội Việt Nam
   - Những nội dung kiến thức về môi trường, bảo vệ môi trường cần đưa vào trong các học phần nêu trên
   - Các hình thức và phương pháp giáo dục môi trường phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả dạy học và hiệu quả giáo dục môi trường
   - Hệ thống giáo án mẫu về giáo dục môi trường thông qua các học phần
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn