Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,168,181

 Nghiên cứu hiện trạng phát triển và đề xuất các biện pháp định hướng đổi mới cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác và bảo vệ môi trường ở các xã vùng đồi núi huyện Hòa Vang-Đà Nẵng
manufacturer coupons for prescription drugs free printable viagra coupons viagra online coupon
Chủ nhiệm:  TS. Đậu Thị Hòa; Thành viên:  
Số:  B2002-16-13. ; Năm hoàn thành: 2003; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Môi trường
Nghien cứu quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp của các xã vùng đồi núi huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, Đánh giá hiện trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp. Bước đầu đề xuất một số định hướng chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo 3 hướng chính: Lâm nghiệp, nông nghiệp và nông - lâm kết hợp với cơ câu cây và con phù hợp với điều kiện sinh thái vùng đồi nhằm nần cao hiệu quả kinh tế và bảo vệ môi trường
- Một số mô hình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp của các xã vùng đồi núi huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng
- Một số mô hình cây và con của các xã vùng đồi núi huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn