Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Đinh Thị Trà Giang
Đề tài: Xác định các phương pháp dạy học địa lí lớp 10 theo chuẩn kiến thức, kĩ năng cho học sinh dân tộc ít người ở các trường THPT miền núi tỉnh Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế

 2010

 2011

[2]Hoàng Thục Hiền
Đề tài: Sử dụng một số kĩ thuật dạy học tiên tiến trong môn địa lí lớp 10 Trung học phổ thông

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế

 2010

 2011

[3]Phạm Thị Mai
Đề tài: Renf luyện kĩ năng liên hệ thực tế cho học sinh trong môn Địa lí lớp 12 Trung học phổ thông

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế

 2010

 2011

[4]Trần Thị Phượng
Đề tài: Phương pháp hướng dẫn học sinh tự học với sách giáo khoa địa lý 10 Trung học phổ thông

 Thạc sĩ

 Đại học Sư phạm - Đại học Huế

 2009

 2010

[5]Nguyễn Đức Hùng
Đề tài: Phương pháp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà trong dạy học địa lí lớp 11 THPT

 Thạc sĩ

 Đại học Sư phạm - Đại học Huế

 2008

 2009

[6]Nguyễn Long Sơn
Đề tài: Phương pháp sử dụng sơ đồ - Gráp trong dạy học địa lý 10 theo hướng phát huy tính tích cực học tập của học sinh

 Thạc sĩ

 Đại học sư phạm - Đại học Huế

 2008

 2009

[7]Nguyễn Đình Thám
Đề tài: Phương pháp sử dụng kết hợp máy vi tính với các phương tiện khác trong dạy học địa lý tự nhiên lớp 10

 Thạc sĩ

 Đại học Sư phạm - Đại học Huế

 2008

 2009

[8]Đinh Thị Ngọc Gái
Đề tài: Nghiên cứu cách kết hợp phương pháp dạy học truyền thống với phương pháp dạy học mới trong dạy học địa lý 11 thí điểm (Ban KHXH và NV) ở trường Trung học phổ thông

 Thạc sĩ

 Đại học Sư phạm - Đại học Huế

 2004

 2005

[9]Võ Ngọc Hoa
Đề tài: Giải pháp thực hiện xã hội hóa công tác giáo dục của ngành học mầm non trên địa bàn quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2004

 2005

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn