Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Các chuyên đề về Tài nguyên - Môi trường - Con người
Ngành: Địa lý
 1995 Sinh viên Cao đẳng Sư phạm và Đại học Sư phạm. Hệ chính quy và tại chức  Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam - Đà Nẵng Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế
[2]Lí luận dạy học Địa lý
Ngành: Địa lý
 1983 Sinh viên Cao đẳng Sư phạm và Đại học Sư phạm Địa lý. Hệ chính quy và tại chức Học viên Cao học ngành Sư phạm Địa lý  Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam - Đà Nẵng Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế Trường Đại học Sư phạm - Quảng Nam
[3]Phương pháp dạy học Địa lý ở trường phổ thông
Ngành: Địa lý
 1983 Sinh viên Cao đẳng Sư phạm và Đại học Sư phạm Địa lý. Hệ chính quy và tại chức Học viên Cao học ngành Sư phạm Địa lý
walgreens prints coupons open free printable coupons
 Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam - Đà Nẵng Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế Trường Đại học Sư phạm - Quảng Nam
[4]Giáo dục môi trường
Ngành: Khoa học giáo dục
 1983 Sinh viên Ngành Sư phạm Địa lý, Tiểu học Sinh viên Ngành Cử nhân Địa lý
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam - Đà Nẵng Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế Trường Đại học Sư phạm - Quảng Nam
[5]Địa lý tự nhiên Việt nam
Ngành: Địa lý
 1979 Sinh viên Cao đẳng Sư phạm và Đại học Sư phạm. Hệ chính quy và tại chức
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
 Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc -Thái nguyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng Trường Cao Đẳng Sư phạm Quảng Nam - Đà Nẵng Trường Đại học Duy Tân - Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn