Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 40,651,433

TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: VĂN HÓA NGƯỜI VIỆT QUA NGÔN NGỮ BÀI THIỆU VÕ VIỆT . Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. Kỷ yếu HTKH toàn quốc do Hội Ngôn ngữ học Việt Nam và Trường Đại học Sài Gòn tổ chức (tháng Tư năm 2015). Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội. Trang: 660 - 666. Năm 2015. (Jul 22 2016 3:38PM)
[2]Bài báo: TƯ TƯỞNG SƯ PHẠM TÍCH HỢP – NGỮ NGHĨA VÀ TRIẾT LÝ . Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. Kỷ yếu HTKH về "Dạy học Tích hợp và Dạy học Phân hóa" tại Viện Nghiên cứu Giáo dục - Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào ngày 5.12.2014. Số: 3/2014. Trang: 18 - 24. Năm 2014. (Dec 1 2014 9:31AM)
[3]Bài báo: Môn võ Hapkido Hàn Quốc ở Việt Nam (1967 – 2012). Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. Tạp chí Khoa học - Công nghệ Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: SỐ 2(63).2013, QUYỂN 1. Trang: 107 - 115. Năm 2013.
(May 18 2013 5:04PM)
[4]Tham luận: Giải pháp nâng cao năng lực tự học, tự nghiên cứu cho đội ngũ giáo viên phổ thông, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. Viên Nghiên cứu Giáo dục phía Nam (Kỷ yếu HTKH ngày 29/12/2013). Trang: 155 - 170. Năm 2013. (Dec 3 2013 9:54AM)
[5]Tham luận: Sử dụng phần mềm miễn phí để nâng hiệu quả giảng dạy ở Trường Đại học Sư phạm ĐHĐN - thực trạng và đề xuất. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. Kỷ yếu HTKH Trường ĐH Thủ Dầu Một
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Trang: 110 - 116. Năm 2013.
(May 10 2013 10:56AM)
[6]Bài báo: Những yếu tố tâm lý trong phim quảng cáo và ứng dụng tâm lý học khi làm phim quảng cáo. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. Công trình NCKH kỷ niệm 35 năm Khoa TLGD Trường ĐHSP Đà Nẵng
marriage affairs all wife cheat i want an affair
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 12TLHNT. Trang: 143 - 147. Năm 2010.
(Jan 20 2011 6:59PM)
[7]Tham luận: Liên kết thư viện các trường thành viên trong đại học vùng trọng điểm quốc gia. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. HTKH kỷ niệm 10 năm thành lập Trung tâm học liệu ĐHĐN
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Năm 2010.
(Jan 22 2011 4:24PM)
[8]Bài báo: Minh chứng liên kết doanh nghiệp trong quản lý kiểm định chất lượng chương trình đào tạo đại học. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. HTKH tại Trường ĐH Trà Vinh
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Số: Kỉ yếu. Trang: 63 - 66. Năm 2010.
(Jan 20 2011 10:03AM)
[9]Bài báo: Quản lý chất lượng sản phẩm biên dịch tiếng Việt xuất bản ở nước ngoài. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. HTKH toàn quốc về "Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt trong giai đoạn hội nhập hiện nay" do Trường ĐH sài Gòn và Trường Đại học HUFLT đồng tổ chức. Số: Kỷ yếu. Trang: 31. Năm 2010. (Jan 20 2011 7:27PM)
[10]Bài báo: Nhất tự vi sư và bán tự vi sư trong nghiệp văn và nghiệp võ. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. Nội san kỷ niệm 35 năm Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN. Trang: 70 - 75. Năm 2010. (Jan 20 2011 6:35PM)
[11]Bài báo: Quản lý hoạt động đổi mới phương pháp dạy học ở Tổ Bộ môn. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. Công trình NCKH kỷ niệm 35 năm Khoa Tâm lý - Giáo dục trường ĐHSP ĐHĐN. Trang: 148 - 153. Năm 2010. (Jan 20 2011 6:49PM)
[12]Bài báo: Quản lý hoạt động đào tạo nghề ở thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. Công trình NCKH kỷ niệm 35 năm Khoa TLGD trường ĐHSP - ĐHĐN
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Trang: 54 - 67. Năm 2010.
(Jan 20 2011 6:54PM)
[13]Tham luận: Tài nguyên du lịch Gò Công. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. HTKH quốc gia về "Phát triển bền vững Du lịch Đồng bằng Sông Cửu Long" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tại Cần Thơ
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Trang: 221 - 234. Năm 2009.
(Jan 20 2011 9:58AM)
[14]Tham luận: Phối hợp điểm bưu điện văn hóa xã và trường trung học. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. Hội thảo quốc gia về Đào tạo nguồn nhân lực CNTT và TT theo nhu cầu xã hội (Bộ GD&ĐT và Bộ TT&TT) . Năm 2008. (Jan 20 2011 9:39AM)
[15]Tham luận: Gắn nghiên cứu khoa học của giáo sinh với sáng kiến kinh nghiệm của giáo viên. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. HTKH toàn quốc về Công tác NCKH sinh viên các trường ĐHSP – lần thứ IV
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Trang: 11 - 17. Năm 2008.
(Jan 20 2011 9:52AM)
[16]Bài báo: 48 câu hỏi tổ chức sự kiện. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. Website Saga và hàng trăm website khác. Năm 2008. (Jan 20 2011 8:39AM)
[17]Tham luận: Nâng hiệu quả hướng dẫn tự học theo hệ tín chỉ qua việc sử dụng liên kết website. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. HTKH tại Trường ĐHSP Hà Nội, tháng 12
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Trang: 46 - 49. Năm 2007.
(Jan 20 2011 9:28AM)
[18]Bài báo: Một số chú ý khi ứng dụng các yếu tố tâm lý học trong việc làm phim quảng cáo. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Thông báo khoa học, Khoa Tâm lý GD, Trường ĐHSP - Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Số: 08TLHNT. Trang: 17 - 20. Năm 2006.
(Jan 20 2011 8:12AM)
[19]Bài báo: Quản lý việc đổi mới phương pháp dạy học ở Bộ môn. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Thông báo khoa học - Khoa TLGD - Trường ĐHSP - Đại học Đà Nẵng. Năm 2006. (Jan 20 2011 8:15AM)
[20]Bài báo: Thuật ngữ “tổng kết” - qua góc nhìn lãnh đạo, quản lý. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Ngôn ngữ - Viện Ngôn ngữ học VN . Số: 12. Trang: 41 - 46 . Năm 2006. (Jan 20 2011 8:27AM)
[21]Bài báo: Chu kỳ hành động ý chí - Cơ sở xác định số lượng chức năng quản lý. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. Thông tin Quản lý Giáo dục. Số đặc biệt. Số: XB 42/GP-XBBT 01/9/06 Cục BC - Bộ VHTT. Trang: 113 - 115. Năm 2006. (Jan 20 2011 8:49AM)
[22]Bài báo: Tầm quan trọng của phương pháp và ý nghĩa của phương pháp đối với hoạt động giảng dạy. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Nội san Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Số: 5. Trang: 11 - 14. Năm 2006.
(Jan 19 2011 11:50PM)
[23]Tham luận: Quản lý hoạt động đổi mới phương pháp dạy học bộ môn ở trường đại học. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Hội thảo khoa học tại Trường Đại học sư phạm Hà Nội 2. Năm 2005. (Jan 20 2011 9:20AM)
[24]Bài báo: Lược sử võ phái Aikido Yoseikan (Hiệp khí đạo Dưỡng chính quán). Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. Tạp chí võ thuật Việt Nam
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 14. Trang: 15 - 16. Năm 2005.
(Jan 20 2011 8:06AM)
[25]Bài báo: Một số ý kiến ban đầu về thực hiện văn bản hướng dẫn đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. Tạp chí Giáo dục. Số: Tháng 2. Trang: 14 - 16. Năm 2005. (Jan 20 2011 7:39AM)
[26]Bài báo: Bán tự vi sư - từ suy nghĩ của nhà giáo và nhà võ. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. Thông tin Giáo dục - Sở GD tp Đà Nẵng. Số: BBNC05. Trang: 26 - 29. Năm 2005. (Jan 19 2011 11:26PM)
[27]Bài báo: Người thầy và một số ý kiến về cụm từ "Nhất tự vi sư". Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. Tạp chí Văn hoá Nghệ thuật (Bộ VHTT). Số: 2. Trang: 93 - 95. Năm 2005. (Jan 19 2011 11:35PM)
[28]Tham luận: Đánh giá sinh viên theo quy chế của Bộ GD&ĐT. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Kỷ yếu Hội thảo khoa học về MỤC TIÊU ĐÀO TẠO VÀ MÔ HÌNH ĐẠI HỌC SƯ PHẠM VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN MỚI tại tp HCM. Trang: 121 - 125. Năm 2005. (Jan 20 2011 9:10AM)
[29]Tham luận: Nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện SV sư phạm. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. HTKH về đào tạo ĐHSP Việt Nam giai đoạn mới - trường ĐHSP tp HCM. Trang: 121 - 126. Năm 2005. (Jan 20 2011 9:17AM)
[30]Tham luận: Quản lý công tác giáo dục truyền thống ở trường đại học. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. HTKH tại Trường Đại học sư phạm Hà Nội 2. Năm 2005. (Jan 20 2011 9:23AM)
[31]Bài báo: Thuật ngữ “quản lý hành chính” dưới góc độ từ nguyên. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng . Hội thảo khoa học - Đổi mới giáo dục đại học Việt Nam - Bộ GD&ĐT
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: Kỷ yếu và Đĩa CD do BTC phát hành. Năm 2004.
(Jan 20 2011 9:14AM)
[32]Bài báo: Nhật bản Trà và Hoa. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. Nội san Đại học Đà Nẵng. Số: 10. Trang: 66 - 72. Năm 2004. (Jan 20 2011 7:48AM)
[33]Bài báo: Đánh giá sáng kiến cải tiến trong hoạt động thi đua ở đại học. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. Hội thảo khoa học về "Đổi mới giáo dục đại học Việt Nam" Bộ GD&ĐT. Số: Toàn văn trong Đĩa CD do BTC Hội thảo phát hành. Năm 2004. (Jan 20 2011 9:07AM)
[34]Bài báo: Từ nguyên thuật ngữ quản lý và quản lý hành chính. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. Tạp chí Ngôn ngữ - Viện Ngôn Ngữ học Việt Nam. Số: 3. Trang: 39 - 41. Năm 2004. (Jan 20 2011 6:41PM)
[35]Bài báo: Đánh giá sáng kiến kinh nghiệm trong Thi đua Hai tốt. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. Tạp chí Giáo dục. Số: 10/2004. Trang: 14 - 16. Năm 2004. (Jan 19 2011 11:18PM)
[36]Bài báo: Một số suy nghĩ ban đầu về thuật ngữ “quản lý” qua những góc nhìn từ nguyên học. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. Tạp chí Ngôn Ngữ (Viện Ngôn Ngữ học VN). Số: 178. Trang: 27 - 31. Năm 2004. (Jan 19 2011 11:58PM)
[37]Bài báo: Những khó khăn trong công tác chủ nhiệm lớp sinh viên sư phạm ngành ghép. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Nội san Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Số: 5. Trang: 23 - 27. Năm 2004.
(Jan 19 2011 11:52PM)
[38]Bài báo: Tư tưởng thi đua từ 11 bài thơ chúc tết của Hồ Chí Minh. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. Thông tin Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 15. Trang: 22 - 24. Năm 2004.
(Jan 19 2011 11:48PM)
[39]Bài báo: Bàn thêm về từ nguyên “quản lý” và “quản lý hành chính”. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Nhà quản lý (Viện Nghiên cứu và đào tạo quản lý)
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Số: 15. Trang: 14 - 17. Năm 2004.
(Jan 20 2011 12:00AM)
[40]Bài báo: Người bố trong gia đình Việt Nam. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng.. Nội san Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Trang: 33 - 35. Năm 2003.
(Jan 19 2011 11:56PM)
[41]Bài báo: Đánh giá Sáng kiến cải tiến trong thi đua ở đại học. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. Nội san thông tin Đại học Đà Nẵng. Số: Xuân (số 11). Trang: 28 - 34. Năm 2003. (Jan 19 2011 11:11PM)
[42]Bài báo: Giải mã một lời hò khoan Đất Quảng. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. Nội san Đại học Đà Nẵng. Số: 9. Trang: 23 - 26. Năm 2003. (Jan 20 2011 7:45AM)
[43]Bài báo: Nhất tự vi sư, bán tự vi sư. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. Tạp chí Cửa Việt. Số: 110. Trang: 69 - 77. Năm 2003. (Jan 19 2011 11:29PM)
[44]Bài báo: Nhất tự vi sư, bán tự vi sư - trong học văn và học võ. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. Tạp chí Ngôn Ngữ (Viện Ngôn ngữ học VN)
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: Đặc biệt. Trang: 23 - 29. Năm 2003.
(Jan 19 2011 11:32PM)
[45]Bài báo: Vị trí vấn đề “Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội” trong quá trình lãnh đạo của Đảng CSVN. . Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. Nội san Đại học Đà Nẵng. Số: 7. Trang: 19 - 22. Năm 2002. (Jan 19 2011 11:21PM)
[46]Bài báo: Những khó khăn khi nghiên cứu tư tưởng Khổng tử. . Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. Nội san Đại học Đà Nẵng. Số: 3. Trang: 15 - 18. Năm 2002. (Jan 19 2011 11:37PM)
[47]Bài báo: Nghiên cứu tư tưởng Khổng tử. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. Thông tin Giáo dục - Sở GD tp Đà Nẵng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Trang: 46 - 50. Năm 2002.
(Jan 19 2011 11:43PM)
[48]Bài báo: Tổng thuật Hội thảo học tập Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. Nội san ĐHĐN. Số: Xuân. Trang: 33 - 37. Năm 2002. (Jan 19 2011 11:54PM)
[49]Bài báo: Viết và chấm sáng kiến kinh nghiệm trong phong trào thi đua ở ngành học phổ thông. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng
walgreens prints coupons open free printable coupons
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Kỷ yếu Hội thảo “45 năm Trường Đại học Sư phạm Huế”
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: BTC Hội thảo xin phép tác giả để đăng lại bài báo. Trang: 67 - 71. Năm 2002.
(Jan 20 2011 9:01AM)
[50]Tham luận: Những kinh nghiệm về công tác sáng kiến trong thi đua. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Hội thảo khoa học “35 năm ĐHSP Thái Nguyên”
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Trang: 46 49. Năm 2001.
(Jan 20 2011 8:55AM)
[51]Bài báo: Thi đua và đoàn kết trong thơ chúc tết của Hồ Chí Minh. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. Nội san ĐH Đà Nẵng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: Xuân. Trang: 34 - 37. Năm 2001.
(Jan 19 2011 11:47PM)
[52]Bài báo: Đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên theo Quy chế 42 của Bộ GD&ĐT - Thực trạng và kiến nghị. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Nội san Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 7. Trang: 23 - 27. Năm 2001.
(Jan 20 2011 12:01AM)
[53]Bài báo: Khổng tử bàn về sự học và đức lễ. . Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. Nội san Đại học Đà Nẵng. Số: 4. Trang: 17 - 19. Năm 2001. (Jan 19 2011 11:40PM)
[54]Bài báo: Nhất tự vi sư. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Thông tin Đại học Đà Nẵng. Trang: 14 - 16. Năm 2001. (Jan 19 2011 11:23PM)
[55]Bài báo: Đánh giá Sáng kiến cải tiến trong thi đua ở trường phổ thông. Tạp chí Giáo viên và Nhà trường - Vụ Giáo viên - Bộ GD&ĐT, số 35. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. Tạp chí Giáo viên và Nhà trường - Vụ Giáo viên - Bộ GD&ĐT
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: 35. Trang: 12 - 15. Năm 2000.
(Jan 19 2011 11:07PM)
[56]Bài báo: Quan niệm của Khổng tử về nết hiếu. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí Giáo viên và Nhà trường - Vụ Giáo viên - Bộ GD&ĐT
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: 37. Trang: 14 - 18. Năm 1999.
(Jan 19 2011 11:45PM)
[57]Tham luận: Quản lý các yếu tố vật chất và tâm lý trong nhà trường phổ thông. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. Hội thảo KH - Sở KHCN&MT tỉnh QNĐN
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons open free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Trang: 52 - 59. Năm 1997.
(Jan 20 2011 8:52AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: EXPLORING RELIGION TOURISM IN VIETNAM. Authors: Hoàng Ngọc Hùng. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc tế về CÁC LOẠI HÌNH DU LỊCH VIỆT NAM HIỆN ĐẠI do Trường cao đẳng Văn hóa, Nghệ thuật & Du lịch Sài Gòn và Trường Đại học Charles de Gaulle (Pháp) đồng tổ chức. No: ISBN: 978-604-73-4645-5. Pages: 256 - 263. Year 2016. (Oct 24 2016 7:05AM)
[2]Presentations: Vietnam martial arts tourism - the current situation and solutions. Authors: Hoàng Ngọc Hùng. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế về TOÀN CẦU HÓA DU LỊCH VÀ ĐỊA PHƯƠNG HÓA DU LỊCH tổ chức tại Trường Cao đẳng Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn. Pages: 106 - 111. Year 2015. (Feb 5 2015 8:40AM)
[3]Presentations: 50 AIKIBUDO JAPAN MARTIAL ARTS PROPAGATION TO VIETNAM (1963 – 2013) . Authors: Hoàng Ngọc Hùng. Kỷ yếu HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ VIỆT – NHẬT 2013 “Quan hệ hợp tác Việt – Nhật và vấn đề giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực”
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Pages: 100 - 110. Year 2013.
(Sep 25 2013 5:11PM)
[4]Presentations: Spread the martial arts Korea to Vietnam - Developments and experience. Authors: Hoàng Ngọc Hùng
marriage affairs open i want an affair
. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế về MỐI QUAN HỆ HỢP TÁC VIỆT NAM - KOREA TỪ QUÁ KHỨ ĐẾN HIỆN TẠI do Liên hiệp Các Hội hữu nghị tp HCM + Hội Hữu nghị Việt Hàn + Đại học Young San + Trường ĐH Ngoại ngữ Tin học tp HCM tổ chức. Pages: 182 - 187. Year 2012. (Jan 31 2013 11:45AM)
[5]Presentations: Use Vietnamese language when training Vietnamese martial arts (Vovinam) in abroad. Authors: Hoàng Ngọc Hùng
walgreens prints coupons open free printable coupons
. HTKH quốc tế về NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY TIẾNG VIỆT - Lần thứ I" do JRTV tổ chức tại tp HCM
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Pages: 217 - 221. Year 2011.
(Jan 20 2011 7:13PM)
[6]Presentations: Evidence of environmental education activities under the perspective of quality control in higher education. Authors: Hoàng Ngọc Hùng. HTKH quốc tế: “Nhận thức về nhu cầu bảo vệ môi trường: Vai trò của Giáo dục đại học” tại Sài Gòn và An Giang do AusAID tài trợ.
marriage affairs open i want an affair
. Pages: 276 - 289. Year 2010.
(Jan 20 2011 10:08AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn