Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 40,651,513

 Đánh giá Sáng kiến cải tiến trong thi đua ở trường phổ thông. Tạp chí Giáo viên và Nhà trường - Vụ Giáo viên - Bộ GD&ĐT, số 35
walgreens prints coupons open free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoàng Ngọc Hùng
Nơi đăng: Tạp chí Giáo viên và Nhà trường - Vụ Giáo viên - Bộ GD&ĐT
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
; Số: 35;Từ->đến trang: 12 - 15;Năm: 2000
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Thực trạng đánh giá Sáng kiến .
Giải pháp đánh giá Sáng kiến .
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn