Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 39,255,850

 Những khó khăn trong công tác chủ nhiệm lớp sinh viên sư phạm ngành ghép
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoàng Ngọc Hùng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: Nội san Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
; Số: 5;Từ->đến trang: 23 - 27;Năm: 2004
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Những khó khăn trong công tác chủ nhiệm lớp sinh viên sư phạm ngành ghép.
Giải pháp.
ABSTRACT
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn