Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 40,592,169

 Một số suy nghĩ ban đầu về thuật ngữ “quản lý” qua những góc nhìn từ nguyên học
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoàng Ngọc Hùng
Nơi đăng: Tạp chí Ngôn Ngữ (Viện Ngôn Ngữ học VN); Số: 178;Từ->đến trang: 27 - 31;Năm: 2004
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Thuật ngữ “quản lý” dưới góc độ từ nguyên.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn