Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 40,651,459

 Đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên theo Quy chế 42 của Bộ GD&ĐT - Thực trạng và kiến nghị.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoàng Ngọc Hùng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Nơi đăng: Nội san Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Số: 7;Từ->đến trang: 23 - 27;Năm: 2001
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên theo Quy chế 42 của Bộ GD&ĐT - Thực trạng và kiến nghị.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
ABSTRACT

walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn