Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 40,651,519

 Lược sử võ phái Aikido Yoseikan (Hiệp khí đạo Dưỡng chính quán).
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoàng Ngọc Hùng
Nơi đăng: Tạp chí võ thuật Việt Nam
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: 14;Từ->đến trang: 15 - 16;Năm: 2005
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Môn võ Aikido (Hiệp khí đạo) do võ sư Morihei Ueshiba sáng lập và võ nghiệp của ông có tác động rất lớn đến văn hóa Nhật sau Chiến tranh thế giới II; đến nỗi Nhật hoàng đã thay mặt Chính phủ và hoàng gia trao tặng Giải lụa tím (phần thưởng cao quý nhất cho những người co công đặc biệt trong việc phát triển văn hóa Nhật trên thế giới). Tuy vậy, ít ai chú ý về hoạt động võ thuật của VS Ueshiba trước khi ông sáng lập môn Akido.

Bài khảo cứu góp phần giới thiệu giai đoạn chưởng môn Aikido rèn tập và huấn luyện môn AikiBudo.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons open free printable coupons
ABSTRACT
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn