Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 39,276,355

 Quản lý việc đổi mới phương pháp dạy học ở Bộ môn.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoàng Ngọc Hùng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Nơi đăng: Thông báo khoa học - Khoa TLGD - Trường ĐHSP - Đại học Đà Nẵng; Số: ;Từ->đến trang: ;Năm: 2006
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Quản lý việc đổi mới phương pháp dạy học ở Bộ môn.
ABSTRACT
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn