Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 40,651,580

 48 câu hỏi tổ chức sự kiện
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoàng Ngọc Hùng
Nơi đăng: Website Saga và hàng trăm website khác; Số: ;Từ->đến trang: ;Năm: 2008
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Quan điểm chức năng quản lý
Quy trình thực hiện các chức năng quản lý
Các công đoạn chủ yếu đối với mỗi chức năng
Những vấn đề (câu hỏi) phải giải quyết
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn