Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 40,651,587

 Đánh giá sáng kiến cải tiến trong hoạt động thi đua ở đại học.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoàng Ngọc Hùng
Nơi đăng: Hội thảo khoa học về "Đổi mới giáo dục đại học Việt Nam" Bộ GD&ĐT
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
; Số: Toàn văn trong Đĩa CD do BTC Hội thảo phát hành.;Từ->đến trang: ;Năm: 2004
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
- Bản chất công tác thi đua ở đại học
- Tính chất văn bản SKKN trong hồ sơ thi đua (cá nhân) ở đại học
- Quản lý công tác sáng kiến trong thi đua ở đại học
ABSTRACT
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn