Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 40,592,134

 Nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện SV sư phạm.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoàng Ngọc Hùng
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
Nơi đăng: HTKH về đào tạo ĐHSP Việt Nam giai đoạn mới - trường ĐHSP tp HCM; Số: Kỷ yếu ;Từ->đến trang: 121 - 126;Năm: 2005
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện SV
Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện SV sư phạm
Nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện SV sư phạm.
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
ABSTRACT
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn