Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 39,276,285

 Quản lý hoạt động đổi mới phương pháp dạy học bộ môn ở trường đại học
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoàng Ngọc Hùng
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Nơi đăng: Hội thảo khoa học tại Trường Đại học sư phạm Hà Nội 2; Số: Kỷ yếu;Từ->đến trang: ;Năm: 2005
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Quản lý hoạt động đổi mới phương pháp dạy học bộ môn ở trường đại học
marriage affairs all wife cheat i want an affair
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn