Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 40,592,151

 Quản lý công tác giáo dục truyền thống ở trường đại học.
marriage affairs all wife cheat i want an affair
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoàng Ngọc Hùng
Nơi đăng: HTKH tại Trường Đại học sư phạm Hà Nội 2
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
; Số: Kỷ yếu;Từ->đến trang: ;Năm: 2005
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT

Thực trạng và Giải pháp.

ABSTRACT
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn