Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 40,651,441

 Phối hợp điểm bưu điện văn hóa xã và trường trung học.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoàng Ngọc Hùng
Nơi đăng: Hội thảo quốc gia về Đào tạo nguồn nhân lực CNTT và TT theo nhu cầu xã hội (Bộ GD&ĐT và Bộ TT&TT) ; Số: Kỷ yếu;Từ->đến trang: ;Năm: 2008
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Phối hợp điểm bưu điện văn hóa xã và trường trung học.
ABSTRACT
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn